Lyssna

Välkommen som medlem!

Enskild medlem

För dig som är enskild person. Rabatt för studerande och pensionärer.

Institutionell medlem

Gruppbaserade priser för er organisation.

Enskild medlem

Som enskild medlem får du full tillgång till deltagande i föreningens expertnätverk, möjlighet att söka olika stipendier och att delta i olika råd och grupper. Du får rabatt på deltagande i Biblioteksdagarna och övriga konferenser och du får en fri prenumeration på vår tidning Biblioteksbladet som utkommer med åtta nummer per år. Din medlemsavgift går till att finansiera de resestipendier medlemmarna kan söka och till föreningens internationella arbete i IFLA och för att stödja Kenyas biblioteksförening. På så sätt är du med och bidrar till att stärka professionsutvecklingen såväl i Sverige som i Kenya och resten av världen. Medlemsavgiften är 350:- per år. Som enskild medlem har du också möjlighet att utan extra kostnad ansluta dig till någon av våra regionföreningar. Föreningarna skapar regionala nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom föreläsningar, studiebesök och diskussioner.
Är du pensionär har du samma möjligheter och förmåner till en reducerad medlemsavgift.

Det här ingår

Biblioteksbladet

Föreningens tidning Biblioteksbladet åtta gånger per år.

Expertnätverk

Möjlighet att delta i föreningens olika expertnätverk.

Medlemspris

Medlemspris vid föreningens kurser och konferenser.

Bok- och biblioteksmässan

Specielpris på helkort till Bok- & biblioteksmässan i Göteborg.

Regionföreningar

Möjlighet att delta i Regionföreningens arrangemang. 

Resestipendier

Möjlighet att söka resestipendier med mera.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

 • Välj medlemskap

  Medlemskapet sträcker sig från 1 januari – 31 december. Om du anmäler dig efter den 15 november får du november och december innevarande år på köpet.
 • Dina uppgifter

  Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för föreningens verksamhet (17 § PuL).
 • Expertnätverk

Institutionell medlem

Som institutionell medlem stödjer du Svensk biblioteksförenings omvärldsbevakande och opinionsbildande arbete. Du möjliggör också vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för dina medarbetares professionella utveckling, och bidrar därmed till utveckling av såväl din som Sveriges biblioteksverksamhet. Vi ser våra institutionella medlemmar som partners i arbetet att bidra till utveckling av svenskt biblioteksväsende. För att medverka till lokala utvecklingsinsatser av nationellt intresse har du som institutionell medlem möjlighet att söka Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd. Medlemsavgiften du som institutionell medlem betalar går till att finansiera de stöd till forskning och utveckling som föreningen årligen delar ut. Vi genomför en särskild dag där de som fått stöd till forskning och utveckling deltar och berättar om sitt arbete. Du får också, beroende på storleken på institution, ett antal fria prenumerationer på Biblioteksbladet och ett antal rabatterade platser till Biblioteksdagarna.

Det här ingår

Biblioteksbladet

Föreningens tidning Biblioteksbladet åtta gånger per år.

Bokmässan

Specialpris på biljetter till Bokmässan i Göteborg.

Specialinformation

Om aktuella bibliotekspolitiska frågor och liknande.

Skrifter

Exemplar av de skrifter föreningen ger ut.

Kampanjmaterial

Möjlighet att fritt beställa föreningens kampanjmaterial i upplaga.

Utvecklingsstöd

Möjlighet att söka resebidrag, utvecklingsstöd med mera.

… och naturligtvis en rad nya kontakter med biblioteksanställda!

 • Välj medlemskap

  För institutionella medlemmar är avgiften baserad på antalet anställda vid biblioteket. Medlemskapet sträcker sig från 1 januari – 31 december.
 • Dina uppgifter

Välkommen som medlem!

Svensk biblioteksförening står upp för alla människors rätt till fri tillgång till kunskap, kultur och information. Vi tror på utveckling genom kunskap. Vi vet att språk är makt och vi vet vilka hinder som kan stå i vägen. Vår vision är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar.
Välkommen att bli medlem i Svensk biblioteksförening!  

En pådrivare för bättre bibliotek

Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka den biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.

Ett nav för engagemang och professionell utveckling

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, Sveriges ledande branschdagar Biblioteksdagarna och genom vår tidning Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. För att underlätta erfarenhetsbaserad utveckling har vi en årlig forskardag.

 

Personuppgiftslagen

I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information:
Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för föreningens verksamhet (17 § PuL).