Lyssna

Almedalen

Almedalen

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Svensk biblioteksförening är självklart på plats för att träffa beslutsfattare, knyta kontakter och nätverka. 2017 har vi valt att fokusera våra evenemang på öppen vetenskap, läsning och fake news. Dessutom anordnar vi som tidigare år en författarkväll i Almedalsbiblioteket.

 

Vägen till läsning

De senaste åren har flera undersökningar visat hur läsförmågan sjunkit hos barn och unga. IFAU visar att detta är ett stort problem för individen och samhället eftersom det skapar ett utanförskap som följer individen hela livet. Det är inte endast framgång i skolan som blir lidande. Det sociala utanförskapet startar ofta i avsaknad av läsförmåga. Om vi inte kan läsa kan vi inte heller delta fullt ut i det demokratiska samhället. För att pröva olika åsikter, ta fram fakta och kritiskt bedöma sanningshalten i det vi ser, läser eller hör krävs kritiskt tänkande och läsförståelse. Svenska bibliotek arbetar efter en portalparagraf som lyfter fram att bibliotekets verksamhet ska stärka det demokratiska samhället och stötta fri åsiktsbildning. Läskunnighet är en grundsten i det arbetet. Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva om läsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning till ökat läsande eller är finns det många vägar till läsande? För att diskutera frågan kring läsning anordnar Svensk biblioteksförening en workshop kring hur vi förstår läsandet som grundläggande demokratisk rättighet och hur mycket vi vet om olika typer av läsande.

Datum och tid: 4 juli klockan 09.00-10.30
Plats: Campus Gotland, D24

Moderator: Brit Stakston

Deltagare:
Johanna Nylander, Ansvarig samhällsfrågor, Dataspelsbranschen
Ebba Kock, Styrelseledamot Sveriges elevkårer
Elof Hansjons, Kommunalråd (S) Södertälje
Romina Pourmokhtari, Ledamot LUF:s förbundsstyrelse
Sandra Fogelberg, Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse
Alexander Torin, Ledamot MUF:s förbundsstyrelse
Anton Sauer, Ledamot CUF:s förbundsstyrelse

Hur förbereder vi oss inför informationskriget?

Läsningen är en grundsten för att fullt ut kunna delta i det demokratiska samhället. År 2018 är det nationella val och med erfarenheter från valen i USA och Frankrike är det viktigt att medborgare är rustade för att möta utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Medborgarna kommer att behöva stöd för kunskap och orientering i mediers trovärdighet eller traditionell källgranskning. Välkommen till vårt seminarium om hur vi rustar oss inför informationskriget.

Datum och tid: 4 juli klockan 10.30 – 12.00
Plats: Campus Gotland, D24

Moderator: Brit Stakston

Deltagare:
Anders Mildner, Journalist
Janne Elvelid, Public Policy Manager Facebook Nordics
Patrik Oksanen, Politisk redaktör Hudiksvalls Tidning
Karin Linder, Generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker FOI

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Alla forskningsrön och alla data bör göras enkelt tillgängliga. Det blir följden av EU-ländernas beslut i fjol om att gå mot ett öppet vetenskapssystem. Men hur ska detta genomföras i praktiken i Sverige? Vilka politiska beslut behöver tas för att komma vidare? Är det forskarsamhället som bör sätta standarder och utveckla de system som fungerar bäst? Vad kan vi lära av andra EU-länder? Öppen vetenskap öppnar stora möjligheter för allmänheten, för företag och näringsliv, för innovation, för skolan, för politiker och beslutsfattande. Men många olika förväntningar riskerar att krocka. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden. Välkommen att lära mer om fördelar och lösningar under ett dialogseminarium om nästa steg för öppen vetenskap i Sverige.

Datum och tid: 5 juli kl. 13.00-14.30
Plats: DIKs trädgård, Klosterbrunnsgatan 3

Moderatorer: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening

Medverkande:
Karin Linder, Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Wilma van Wezenbeek, Director, TU Delft Library
Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet
Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet
Per Sundström, Forskningschef, MSB
Jens Hjerling-Leffler, Forskare, Karolinska Institutet/Sveriges unga akademi
Patrik Nilsson, Chef analys & opinion, Företagarna
Betty Malmberg (M), Ledamot utbildningsutskottet

Extremismen i vår tid

De senaste åren har flera hundra människor från Norden rest för att kriga för Islamiska staten. Varför lockas så många unga människor av extrema ideologier? Hur går radikaliseringsprocessen till och vad kan göras för att motverka utvecklingen? Svensk biblioteksförenings Elza Zandi samtalar med författaren Åsne Seierstad, journalist och författare, om hennes senaste bok Två systrar.

Datum och tid: 5 juli kl. 20.00-21.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Efter samtalet kommer Åsne Seierstad att stanna kvar för att signera sina böcker för de som vill.

Kontaktpersoner

Björn Orring
Björn Orring

Kommunikatör

Arbetar med presskontakter, opinionsarbete, föreningens statistikrapporter, remisser och eventkoordinering av Almedalen.

070-629 35 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig