Lyssna

Keynotes 2017

Här kan du läsa om de keynotes vi kommer att ha under Biblioteksdagarna i Växjö.

Utbildningsministern till Biblioteksdagarna

I år välkomnar vi utbildningsminister Gustav Fridolin som invigningstalare. Han kommer att tala om regeringens syn på skolbibliotekens roll i grund- och gymnasieskolan, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande, samt bibliotekens betydelse för digital delaktighet och det livslånga lärandet.
Hela programmet för Biblioteksdagarna presenteras i mitten av februari.

Den digitala revolutionen – från bibliotek till mediatek?

Alexander Bard är föreläsare och sociolog med sociala medier som specialitet. Han kallas för internetsociologen och föreläsningen handlar bland annat om den digitala revolutionen och om hur individer och verksamheter kommer att påverkas av den.

Så bryter vi mönster

Maria-Pia Cabero från Rättviseförmedlingen talar om vikten av bred representation för att bryta skevheter i vem som syns och hörs. Hon har gedigen erfarenhet av att folkbilda kring rättighetsfrågor och har tidigare varit utbildningsansvarig på antirasistiska Stiftelsen Expo. Under föreläsningen bjuder hon på inspiration och handfasta tips för att få till ökad jämställdhet och mångfald i olika sammanhang. 

 

Bildningspodden

Biblioteksdagarna avslutas med en liveinspelning av Bildningspodden. I podden kan man varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk. Magnus Bremmer och Klas Ekman samtalar med två forskare om ett dagsaktuellt ämne för alla oss i bibliotekssektorn.