Lyssna

Keynotes

Här kan du läsa om de keynotes vi kommer att ha under Biblioteksdagarna i Växjö.

Utbildningsministern till Biblioteksdagarna

I år välkomnar vi utbildningsminister Gustav Fridolin som invigningstalare. Han kommer att tala om regeringens syn på skolbibliotekens roll i grund- och gymnasieskolan, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande, samt bibliotekens betydelse för digital delaktighet och det livslånga lärandet.
Hela programmet för Biblioteksdagarna presenteras i mitten av februari.

Den digitala revolutionen – från bibliotek till mediatek?

Alexander Bard är föreläsare och sociolog med sociala medier som specialitet. Han kallas för internetsociologen och föreläsningen handlar bland annat om den digitala revolutionen och om hur individer och verksamheter kommer att påverkas av den.

Att göra skillnad

Suad Ali utsågs 2016 till årets opinionsbildare av Veckans Affärer. Med gedigen erfarenhet från både ideell sektor och myndighetsutövning talar hon engagerat om sin drivkraft – att göra skillnad!

 

Bildningspodden

Biblioteksdagarna avslutas med en liveinspelning av Bildningspodden. I podden kan man varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk. Magnus Bremmer och Klas Ekman samtalar med två forskare om ett dagsaktuellt ämne för alla oss i bibliotekssektorn.