Lyssna

Posterutställning

I årets program vill vi bygga in ännu mer utbyte och samtal mellan konferensens deltagare, bland annat med en posterutställning där ni medlemmar står för innehållet.

Intresset för att delta i posterutställningen har varit stort, och vi är glada att så många av er medlemmar vill dela med er av er erfarenheter! På den här sidan presenterar vi efterhand alla deltagande postrar med rubrik och en kort text kring innehållet. I konferensens program finns en timme avsatt specifikt för rundvandring i posterutställningen.

Staden som tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Helsingborgs bibliotek
Helsingborgs bibliotek arbetar intensivt med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den digitala inkluderingen stärks genom en dedicerad avdelning, samt genom en satsning på Digidel.

”Vi ses igen!”

KTH Biblioteket
Postern beskriver utvecklingen av ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare på arkitekturskolan vid KTH om att stödja studenter med att kritiskt söka, värdera och använda information i en akademisk kontext.

Det öppna biblioteket

Region Värmland
2016 drev Arvika, Hagfors och Forshaga kommuner tillsammans med Region Värmland ”Det öppna biblioteket” med fokus på hbtq-perspektiv och normkritik. Hur går vi vidare? Hämta ett övningsmaterial och hjälp oss diskutera nästa steg.

 

Språk, makt och skapande!

Länsbibliotek Sörmland
Biblioteket som flerspråkig arena. Vi utforskar olika skapande aktiviteter med intresse och lust i fokus. Vi vill sätta fingret på det som förenar inkluderande platser där fler röster kan få höras och fler berättelser berättas.

Bland drakar och dragqueens

Stockholms stadsbibliotek
De normkreativa sagostunderna med sagodrottningarna Robert Fux, Carnita Molida och Inga Tvivel har blivit en veritabel succé. Och nu fortsätter de sitt segertåg i Stockholms ytterstad! Och varför inte resten av landet?

#hackabibblan

Region Gävleborg
#hackabibblan visar på nya möjliga aktiviteter i folkbibliotekens verksamhet. Unescos manifest säger att folkbibliotekens uppgift bland annat är att erbjuda möjlighet till kreativitet och personlig utveckling, stimulera fantasi och kreativitet, att vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer – där är vår ingång!

Kioskvältare i Gävleborg!

Region Gävleborg
Böckerna du inte får missa – ett projekt för barn 3-6 år, bibliotek och BVC samverkan.

Demokratins utveckling i Sverige – 450 år av riksdagstryck på webben

Riksdagsbiblioteket
Vad har sagts, gjorts och skrivits i riksdagen sedan Gustav Vasas tid? Nu finns allt riksdagstryck från 1521 och framåt på webben, tillgängligt för alla. Vi berättar om digitaliseringen, hur materialet kan sökas fram och visar godbitar ur samlingarna.

Modellbibliotek

Kultur i Väst
Projektet syftar till att utveckla modeller för lärande på biblioteken, främja metodutveckling samt förmedla och diskutera hur forskning och teori kan utveckla bibliotekspraktiken.

Mångspråksbiblioteket

Medioteket
Mångspråksbiblioteket är en central resurs vid Medioteket inom utbildningsförvaltningen i Stockholm. Verksamheten syftar till att grundskolornas skolbibliotek lättare ska kunna erbjuda flerspråkiga elever litteratur och läsning på modersmålet.

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Region Örebro
Vi presenterar en nationell analys av bibliotekspersonals digitala kompetenser utifrån det självskattningstest läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har utvecklat. Gör testet live och se resultatet direkt!

Bokcirklar, robotbyggande och popup: vart är vi på väg?

Hässleholms bibliotek
Vår poster handlar om vårt arbete med nyanlända/integrationsarbete, Makerspace med en Skaparbibbla och popup- bibliotek. Vi har även olika typer av bokcirklar t ex för synskadade, lättläst och mot nyanlända föräldrar.

Våga visa

Sundbybergs bibliotek
Våga visa är en metod för utvärdering av folkbiblioteksverksamhet genom kollegiala observationer och rapportering. Förutom att bidra till måluppfyllelse ger det också erfarenhetsutbyte och stimulerande kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Den trovärdiga platsen för forskningskommunikation

Malmö universitet
Forskarnas galleri är ett projekt för att kommunicera forskning i Malmö universitetsbibliotek. I projektet undersöker vi en ny roll för en curator-bibliotekarie, biblioteket som den trovärdiga platsen och besökarna som kunskapsproducenter.

Khabar Forum – Föreläsningar och diskussioner

Härnösands bibliotek
Integrationsprojekt på Härnösands bibliotek om aktuella frågor under 2017. Ämnen: migration, rasism, arbetsmarknad, Syrien, asyl-väntan, Eritrea, feminism, miljö och föreningsmässa.

Användardriven utveckling på KIB

Karolinska institutets bibliotek
Om hur KIB arbetar aktivt och strukturerat med UX för att skapa tjänsters som ger värde både för användarna och organisationen.

Deltar gör också:

NSG och Årets skolbibliotek
Internationalla biblioteket
Växjö stadsbibliotek
Göteborgs stadsbibliotek
Musik- och teaterbiblioteket
MSB
Bibliotekshögskolan
Kulturcentrum, Sandvikens kommun