Lyssna

Presentationer 2017

Presentationer

Här hittar du några av de presentationer som hölls under Biblioteksdagarna i Växjö 2017. Ett antal storföreläsningar samt seminarier har filmats och dem kan du hitta på VimeoEnligt avtal har inte Alexander Bards och Maria-Pia Caberos föreläsningar filmats.

1D ”Att göra läsare av läskunniga” – om läsfrämjande arbete för en läsande fritid

Vad håller Kulturrådet egentligen på med när det gäller läsfrämjande satsningar? Varför är biblioteken så centrala för de läsfrämjande insatserna? Nina Frid, Zoi Santikos och Anna Ringberg från Kulturrådet ger en överblick över sitt läsfrämjande arbete.

Här hittar du PowerPoint presentationen, öppnas i nytt fönster!

2A Fokusbibliotek som utvecklingsmodell – framgångsfaktorer och erfarenheter

Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet? Vad krävs för att skolbiblioteksverksamheten aktivt kan bidra till elevers måluppfyllelse? Catrin Eriksson, tidigare chef för Fokusbiblioteken i Linköping, ger sina tankar och erfarenheter av Fokusbiblioteken.

Här hittar du PowerPoint presentationen, öppnas i nytt fönster!

2B Hur kan studenter engageras i sitt lärande av informationskompetens?

Välkommen till en workshop om metoder för studentaktivt lärande. Prova på och diskutera idéer kring hur lärande bäst görs inom informationskompetens. Louise Bjur och Veronica Alfredssofrån Biomedicinska biblioteket i Göteborg leder workshopen, där studenten är utgångspunkten.

Här hittar du presentationen som pdf, öppnas i nytt fönster! 

2C Öppna data – till vad och för vem?

De senaste åren har allt mer information från kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv tillgängliggjorts fritt i digitalt format. Mycket går att söka efter i användaranpassade webbgränssnitt, men en hel del tillgängliggörs också i form av öppna data. Lars Lundquist, Riksantikvarieämbetet, Peter Krantz, Kungliga biblioteket och Karin Glasemann, Nationalmuseum, talar om hur öppna data kan komma till användning och hur det kan vara till nytta för allmänheten.

Här hittar du presentationen, öppnas i nytt fönster!

4A Tillgängliga medier på andra språk än svenska

I alla år har Myndigheten för tillgängliga medier och dess föregångare Talboks- och punktskriftsbiblioteket förvärvat och fjärrlånat medier på andra språk genom framgångsrika samarbeten med sina systerbibliotek ute i världen. Genom ett förändrat uppdrag och ökad migration ställs nu nya krav på MTM. Vilka språk ska MTM prioritera i framtiden? Junko Söderman och Ulla Bohman talar om MTM:s internationella arbete i framtiden.

Här hittar du presentationen som pdf, öppnas i nytt fönster!

4C Är vetenskapliga tidskrifter fortfarande relevanta för forskare?

Studier gjorda i Finland under 2006 och 2016 har visat vad som förändrats (och vad som inte förändrats) när det gäller forskares informationssökning. Professor Carol Tenopir vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors talar om hur forskare söker information, betydelsen av forskningsbibliotek, och vad forskarna tror de kommer behöva i framtiden.

Här hittar du PowerPoint presentationen, öppnas i nytt fönster!

5D Forskningsdata är en fråga för biblioteken – vi reder ut begreppen

Forskningsdata har blivit en aktuell fråga att hantera för forskningsbiblioteken, men vad betyder det egentligen när ett nytt verksamhetsområde gör entré med buller och bång? Sara Kjellberg och Jonas Fransson, Malmö högskola, reder under denna workshop ut begreppen för att förstå bibliotekens och bibliotekariernas roll för att hantera detta nya område.

Här hittar du presentationen som pdf, öppnas i nytt fönster!

Presentationer

Fler presentationer kan komma att publiceras. Vill du dela med dig av din presentation från Biblioteksdagarna 2017 skicka den till Jenny Poncin – jp@biblioteksforeningen.se

Workshop a la Linné

Här kan du läsa en kort sammanställning från workshopen Fortune Cookie a la Linné som arrangerades vid invigningsminglet av Biblioteksdagarna.
Sammanställningen hittar du här som pdf, öppnas i nytt fönster.