Lyssna

Bokmässan och Meg

Bokmässan är vid sidan av Biblioteksdagarna och Almedalen ett av våra huvudarrangemang med syfte att synliggöra bibliotek och bidra till bilden av biblioteken. Efter styrelsens beslut om föreningens medverkan på Bokmässan 2017 kommer vi att ha en monter i biblioteksloungen torsdag–fredag 28–29 september. I montern kommer vi att fokusera på samtal med gamla och nya medlemmar, samt försäljning av föreningens olika produkter. Det här innebär att vi inte kommer att ha ett eget monterprogram som tidigare. Istället kommer vi att ha ett seminarium där vi fortsätter att diskutera det demokratiska uppdraget och dilemman kopplade till fri åsiktsbildning.

Vi har i år även valt att närvara på Meg – Mediedagarna i Göteborg som för första gången arrangeras i anslutning till Bokmässan. Vi kommer att hålla ett frukostseminarium där vi diskuterar hur biblioteken kan bidra till att rusta medborgarna med kunskap och kompetens.

Våra seminarier

Biblioteken vs. filterbubblor

År 2018 är det nationella val, och med erfarenheter från valen i USA och Frankrike vet vi att det är viktigt att människor är rustade för att möta utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Medborgarna kommer att behöva stöd för kunskap och orientering i mediers trovärdighet eller traditionell källgranskning. Välkommen till ett frukostsamtal om hur algoritmer styr tillgången till information och hur biblioteken kan rusta medborgarna med kunskap och kompetens för att möta dessa utmaningar.

Datum och tid: 28 september kl. 08:00–09:30
Plats: Mediescenen Svenska Mässan.
Frukost serveras från kl. 08:00, samtalet inleds kl. 08:30.

Medverkande:
Anette Novak, VD för forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT och tidigare medieutredare
Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet och bland annat författare till regeringsrapporten Algoritmer i samhället
Moderator är Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Biljetter

Våra medlemmar får 20% rabatt på Meg-biljetter, vilket inkluderar fyra dagars seminariekort till Bokmässan. Observera att sista dag för rabatterat köp är 13 september. Ange denna kod vid biljettköp: Meg17SvBib20. Koden skriver du in i fältet längst ner på flik 3: Summering.

Köp biljett till Meg

Frågor kring länken och Meg-biljetter: meg@meetx.se

Att tillsammans ta ansvar för demokratin

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men när extremister använder yttrandefriheten för att i förlängningen avskaffa den har något förändrats i grunden. Olika uppfattningar kring detta präglar idag svensk biblioteksvardag. Journalisten Willy Silberstein leder ett samtal om hur tolkningen av samhällsklimatet och lagstiftningen påverkar vår mest besökta gemensamma mötesplats – biblioteken.

Datum och tid: 28 september kl. 11.00–11.45
Plats: publiceras senare

Medverkande:
 Johan Hirschfeldt, jurist, Johanna Hansson, stadsbibliotekarie Uppsala, Alice Teodorescu, journalist. Fler medverkande kan tillkomma.

Biljetter

Våra medlemmar får som vanligt rabatterat pris på biljetter till Bokmässans seminarier.

Köp seminariekort till Bokmässan

Frågor kring länken och inträdesbiljetter: bokmassan@meetx.se

Kontaktpersoner

Jenny Poncin
Jenny Poncin

Utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg

Arbetar med folkbibliotek, regionbibliotek, sjukhusbibliotek, fängelsebibliotek, digital delaktighet, ansvarig för Biblioteksdagarna, regionföreningarna och Greta Renborg-juryn samt Bengt Hjelmqvist-juryn.

073-088 41 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig