Lyssna

Förvärvskonferens 2017 – presentationer

”Förvärv i en föränderlig tid – nationell konferens om förvärv och samlingsuppbyggnad” arrangerades av Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket den 1 juni. Det bjöds på en dag med framtidsspaning, policyfrågor och presentationer av förvärvsfrågor i praktiken.

På den här sidan hittar du alla presentationerna från dagen i pdf-format.

Du kan också se föreläsningarna filmade, på Kungliga bibliotekets Youtube-kanal:
Filmat material från ”Förvärv i en föränderlig tid” på Youtube (öppnas i nytt fönster)

Läget om förvärv på respektive bibliotek från KB, UUB och SUB

Eva-Maria Häusner, KB
Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek
Mia Wahlberg, Stockholms universitetsbibliotek

Läget om förvärv (pdf, öppnas i nytt fönster)

Urval och tillgängliggörande av OA-böcker i katalog- och discoverysystem. Varför? Vad? Hur?

Ola Tengstam och Karin Lagerås Ericson, Malmö Högskolas bibliotek

Urval och tillgängliggörande (5 MB, pdf, öppnas i nytt fönster)

E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping – resultat och konsekvenser för förvärvet

Olle Thegeby och Erik Åkesson, Jönköpings högskolebibliotek

E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Svenska e-böcker – samarbete med Elib kring en ny prenumerationsmodell

Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

Svenska e-böcker – samarbete med Elib (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Från samlingsbyggande till förvärvspolicy – vad hände på vägen och hur påverkas fjärrlånet?

Christine Wallén, Kungliga biblioteket

Från samlingsuppbyggnad till förvärvspolicy (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Den nationella biblioteksstrategin – vart är den på väg?

Erik Fichtelius

Den nationella strategin (24 MB, pdf, öppnas i nytt fönster) 

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig