Lyssna

Mötesplats Profession – Forskning

Välkommen till Mötesplats Profession – Forskning på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018.

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. Det är ett tillfälle för dig som arbetar i professionen att uppdatera dig och ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får tillfälle att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktikerna. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Information om program och anmälan publiceras under våren 2018.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer: Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig