Lyssna
22 Okt

Mötesplats Profession – Forskning

Välkomna till Mötesplats Profession – Forskning på Linnéuniversitetet i Växjö 22–23 oktober 2018.

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Det är ett tillfälle för dig i professionen att ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom BoI och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Information om program och anmälan publiceras under våren 2018.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer: Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås

Call for papers

Vi söker nu er som vill presentera ett projekt, en utredning eller en metod på konferensen. Vi välkomnar bidrag från forskare och alla delar av bibliotekssektorn.

Anmälan av konferenspapers görs i två steg:

Steg 1 – sammanfattande skiss av din idé, deadline 23 april

Steg 2 – utveckling och inlämning av komplett bidrag, deadline 7 september

Call for papers

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig