Nätverket består av bibliotek som är statligt finansierade genom anslag eller avgifter och ofta har små personella och ekonomiska resurser. Vissa myndigheter har hög andel forskning, andra mindre. Somliga bibliotek är öppna för allmänheten, andra inte. Användarna har behov av och förväntar sig en biblioteksservice liknande den som universitet och högskolor kan ge. Genom erfarenhetsutbyte vill vi göra det möjligt för var och en att förbättra sin egen situation. Nätverket diskuterar och lyfter frågor av gemensamt intresse.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.