I vårt nätverk kan vi mötas och dela med oss av våra erfarenheter av utvecklingsarbete, givetvis av de resultat vi uppnår, men med fokus på hur vi arbetar. I nätverket kan vi lyfta fram goda exempel, diskutera svårigheter och föreslå framkomliga vägar. Nätverket vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete. Intresset kan innefatta omvärldsbevakning, planering, utvecklingsprojekt, implementering och utvärdering. Det kan inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och samspel med bibliotekens olika intressentgrupper.