SUHF bjuder in till konferensen Öppen vetenskap – möjligheter och utmaningar

SUHF bjuder in till en dag med information och diskussioner kring öppen vetenskap. Frågor som kommer att tas upp är:

  • Vad är följden av EU-rådets slutsatser för svenskt vidkommande?
  • Vilka åtgärder ser vi från departement och lärosäten?
  • Hur ser forskare på möjligheter och utmaningar med delning och återanvändning av forskningsdata och fri tillgång till vetenskapliga publikationer?
  • Kan kvaliteten i forskningen behållas eller ökas?
  • Vilka indikatorer behövs för bedömning av den vetenskapliga kvaliteten? Behöver lagstiftningen kring upphovsrätt och integritetsskydd ses över?
  • Kan lärosätena erbjuda robusta strukturer för lagring och återvinning av forskningsdata och vetenskapliga publikationer?
  • Vad behövs i form av nationell samordning och infrastruktur?
  • Vad behövs i form av gemensam kommunikation och kompetensutveckling?

Medverkar gör bland andra Karin Röding från Utbildningsdepartementet, Helen Dannetun, Anders Söderholm och Björn Brorström från SUHF, cheferna för Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket samt forskare och experter från lärosätena.

Här hittar du programmet och mer information om konferensen!

Representanter från Svensk biblioteksförening kommer att delta på konferensen!