Att söka information på internet är idag en naturlig del av mångas liv. En vanlig, men ofta osynlig, aktivitet i vardagen och en integrerad del av olika sociala praktiker. Den mest använda sökmotorn Google är ett kulturellt fenomen, där verbet googla nästan har blivit synonymt med att hitta information.

Vilken betydelse har egentligen internetsökning i vardagen, och hur upplever och reflekterar t.ex. ungdomar kring internetsökningen? Cecilia Andersson, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet forskar kring dessa frågor. Cecilia Anderssons avhandlingsprojekt handlar om hur ungdomar i högstadieålder söker information i sin vardag, med särskilt fokus på sökmotorer. Avhandlingsprojektet går under namnet Sökning i en digital vardag och ingår i ett större ramprojekt, Kunskap i en digital värld, finansierat av vetenskapsrådet.Se www.kdw.lu.se. Föreläsningen berör både resultaten från forskningsgruppens gemensamma artikel, The search-ification of everyday life and the mundane-ification of search (Olof Sundin, Jutta Haider, Hanna Carlsson, Sara Kjellberg, Cecilia Andersson) och slutsatser från Cecilias forskning, som är fokuserad på sökning i relation till skola och fritid.

Efteråt…

…träffas de som vill på Bishop Arms mittemot Lunds stadsbibliotek.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd. Ingen anmälan krävs.

Välkommen!