Lyssna

IFLA

IFLA och Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening har alltid haft en stark internationell inriktning på sitt arbete. I stadgarna står det att föreningen har som uppgift att ”stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet”. I olika grupperingar har man genom tiderna tagit tillvara medlemmarnas engagemang i alltifrån specialgrupper för olika världsdelar till referensgrupper för styrelsen. De svenska bibliotekspionjärerna inspirerades av vad som hände på området framför allt i USA och att Svensk biblioteksförening skulle engagera sig i den världsomspännande organisationen IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions – var självklart från första början. IFLA grundades i Skottland 1927 och den första ordföranden 1927 – 1931 var Sveriges riksbibliotekarie Isaac Collijn. IFLA:s stora internationella årliga konferens har hållits i Sverige vid fyra tillfällen. Redan den tredje hölls i Stockholm 1930 och därefter har den ägt rum i Lund/Malmö 1960, återigen Stockholm 1990 samt Göteborg 2010.
Nu är IFLA:s riktlinjer översatta och du kan läsa dem här som pdf, öppnas i ny flik! 

Manifesten

Ett resultat av arbetet inom IFLA:s professionella grupper är de tio biblioteksmanifesten. Tillsammans lyfter de fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information och åsiktsfrihet samt betydelsen av att värna användarnas personliga integritet.Flera av manifesten rekommenderas av UNESCO. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Dessa texter belyser bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag.

Medlemskap

Det finns olika kategorier av medlemskap i IFLA, institutionella såväl som personliga. Svensk biblioteksförening är med som nationell förening, vilket innebär att man också är automatisk medlem i MLA – Management of Library Associations Section. I årsavgiften ingår dessutom medlemskap i åtta sektioner. Föreningen betalar dock för medlemskap i samtliga fyrtiotre sektioner. Svenska bibliotekarier är aktiva i ett stort antal av dessa och medlemskapet innebär därför möjlighet till påverkan genom många röster.

IFLA-stipendier

Är man medlem i Svensk biblioteksförening kan man söka bidrag för att delta i IFLA:s arbete och den årliga konferensen. Det är inom sektionerna som möjligheterna för enskilda medlemmar att engagera sig är som störst. Att vara aktiv inom dessa betyder att man har professionell kontakt med kollegor från hela världen, man utbyter nya idéer inom strategiska områden och stärker både sin egen kompetens och sin organisation. Det ger på så sätt både tillfälle att marknadsföra svenska bibliotek utomlands och att utveckla den egna biblioteksverksamheten.

Här kan du läsa alla beviljade IFLA-stipendier (pdf), öppnas i nytt fönster.

IFLA WLIC 2014

Reserapporter

Här kan du läsa de reserapporter som vi har fått in från de som beviljats bidrag för IFLA-deltagande. Letar du efter äldre reserapporter, hör av dig till info@biblioteksforeningen.org så försöker vi hjälpa dig! Letar du efter reserapporter från de som beviljats föreningens resestipendier, klicka här!

IFLA WLIC 2015

IFLA-nomineringar

Svensk biblioteksförening är medlem i alla IFLA:s sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Information om nomineringar och de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida. Om du vill att föreningen nominerar dig till någon av IFLA:s kommittéer fyller du i två blanketter. Du ska inte skriva under Nomination form (det gör föreningens ordförande), men i övrigt ska alla uppgifter fyllas i. Om ni vill bli nominerade av föreningen vill vi ha era formulär senast 20 januari 2017. Nomineringar ska vara insända till IFLA senast 8 februari 2017.
Blanketterna skickas till Svensk biblioteksförenings kansli.

Postadress:
Svensk biblioteksförening
Box 70380
107 24 Stockholm

Det går också bra att mejla inscannade dokument till info@biblioteksforeningen.org

Kontakta Anna Lindahl på kansliet om du har frågor.