Lyssna

Stöd och stipendier

Svensk biblioteksförening delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.

Resestipendier

Medlemmar i Svensk biblioteksförening har möjlighet att söka resestipendier. Syftet med resestipendierna är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper. Vilka ansökningar som beviljas avgörs från fall till fall av kansliet. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas. För resestipendierna gäller två ansökningstillfällen per år, 31 mars och 30 sept.
För mer information kontakta Jenny Poncin – jenny.poncin@svbib.se

Ansökan:
– Sökande ska vara enskild eller institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.
– Bidrag kan sökas två gånger per år. Ansökningarna ska vara inne senast 31 mars och 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
– Ansökan ska innehålla motivering samt budget.
– Rapport ska lämnas senast en månad efter hemkomst.
– Stipendiat ska vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang, muntligt och skriftligt. Stipendiat ska framhålla att Svensk biblioteksförening finansierat resan när den i olika sammanhang presenteras.
– Vi kan ge bidrag till 100% av kostnaderna.
– Vi bör särskilt tänka på att erbjuda möjlighet för medlemmarna att delta i resor utomlands.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli, e-post: info@svbib.se

Lista över beviljade resestipendier (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hallunda

Reserapporter

Här kan du läsa de reserapporter som vi har fått in från de som beviljats resestipendier. Letar du efter äldre reserapporter, hör av dig till info@svbib.se så försöker vi hjälpa dig! Här hittar du reserapporter från IFLA

2015

2014

Hallunda

Konferensstipendier för studerande

På alla konferenser som vi arrangerar finns det möjlighet för studerande att få stipendium för att delta. Det gäller för studerande på någon av biblioteksutbildningarna och den studerande ska vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening. Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1 000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton. Högst fem studerande per konferens kan få stipendium. Ansökningarna behandlas fortlöpande efter det att konferensprogrammet publicerats på vår hemsida.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings kansli, e-post: info@svbib.se

Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd

Styrelsen har beslutat att ge stödet till de bibliotek som särskilt prioriterar insatser som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare. Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd kan under 2017 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 22 september. I budget finns 300  000 kronor och beslutet fattas under hösten.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings samhälls- och utvecklingssekreterare Jenny Nilsson:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Telefon: 070-695 11 29

Här hittar du information om reglerna kring ansökan 

Här kan du läsa alla som beviljats Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 

Kista Bibliotek

Beviljade utvecklingsstöd

Här kan du läsa de slutrapporter vi fått in från de som beviljats utvecklingsstöd. Letar du efter äldre rapporter, hör av dig till info@svbib.se så försöker vi hjälpa dig!

 

Kista Bibliotek

Forskningsinitierande stöd

Syftet med det forskningsinitierande stödet är att stödja framtagandet av forskningsansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar och öka antalet sådana ansökningar till ordinarie forskningsfinansiärer, samt förbättra utsikterna till att ansökningarna beviljas.
Stödet kan 2017 sökas vid ett tillfälle, sista ansökningsdag är 30 september. I budget finns 200 000 kronor. Beslut fattas under hösten.

Skicka din ansökan till Svensk biblioteksförenings forsknings- och utvecklingssekreterare Katarina Wiberg:
E-post: katarina.wiberg@svbib.se

Här hittar du information om reglerna kring ansökan som pdf, öppnas i nytt fönster 

Här kan du läsa alla som beviljats forskningsinitierande stöd som pdf, öppnas i nytt fönster