Information angående coronaviruset

Vi följer noga myndigheternas uppdateringar och direktiv kring resor, sammankomster och annat som är relevant för föreningen. I de fall vår planerade verksamhet påverkas informerar vi om detta via vår webbplats och övriga kanaler.

Nätverksträffar

Vi kommer inte att kunna erbjuda fysiska träffar i föreningens lokaler hösten 2021, utan fortsätter med digitala träffar som tidigare. Se kalender
Om du har frågor kring något av våra planerade evenemang, kontakta info@svbib.se

Branschdagarna digitalt maj 2021

Biblioteksdagarna kunde inte ske i fysisk form våren 2021. Vi arrangerade istället den digitala konferensen Branschdagarna.
Läs mer: Biblioteksdagarna 2021: ingen fysisk konferens

Rese- och IFLA-stipendier

De senaste utlysningarna av våra resestipendier har fått ställas in. Beslut om resestipendier till hösten 2021 tas efter sommaren.

IFLA WLIC 2021 arrangeras digitalt i augusti, och du som är medlem kan nu ansöka om stipendium för den konferensavgiften:
Läs mer: Nu öppnar registreringen till WLIC 2021

Myndigheternas information om coronaviruset

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad 10 juni 2021

Nyheter relaterade till coronaviruset

Coronaviruset Folkbibliotek Politik Rapport
”Den ojämlika tillgången under pandemin är oacceptabel”

Idag släpper vi vår rapport om biblioteken och pandemin.
– Svensk biblioteksförening vill att folkbiblioteken blir samhällsviktig verksamhet i samtliga kommuner och inlemmas i kommunernas krisorganisation, inte i rollen som värmestugor utan som informationsförmedlare och uppbärare av demokratiska principer, säger rapportförfattaren Lisa Gemmel, utredare vid Svensk biblioteksförening.

10 februari, 2021

Coronaviruset Politik
Yttrande angående pandemilagen och biblioteken

Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar.

21 december, 2020

Coronaviruset Folkbibliotek Nyheter
Svensk biblioteksförening deltar i Folk och Kultur

Vi arrangerar ett panelsamtal med rubriken ”Biblioteken och pandemin”.

18 december, 2020

Coronaviruset Folkbibliotek Nyheter
Sammanfattning av höstens hearings

Sammanlagt har cirka 60 folkbibliotekschefer och regionbibliotekschefer, från norr till söder och från öster till väster, varit med och bidragit med erfarenheter och framtidsplaner – och önskemål.

17 december, 2020

Coronaviruset Nyheter
”Att bibliotek stänger är en stor sak”

”När tillgången till bibliotek minskar, minskar också människors möjligheter att lära och utvecklas. Det är dåligt för hela samhället och riskerar slå tillbaka senare. Det är viktigt att varje bibliotekshuvudman på allvar för in de perspektiven när man står i valet att stänga eller inte stänga sina bibliotek.” Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver angående stängda bibliotek.

3 november, 2020

Coronaviruset Folkbibliotek Politik
”Inkludera biblioteken i den samhällsviktiga verksamheten”

Föreningen uppmanar i en skrivelse till MSB att inkludera folkbiblioteken i den samhällsviktiga verksamhet som ligger till grund för myndighetens kommande behovsanalys.

29 september, 2020