Information angående coronaviruset

Vi följer noga myndigheternas uppdateringar och direktiv kring resor, sammankomster och annat som är relevant för föreningen. I de fall vår planerade verksamhet påverkas informerar vi om detta via vår webbplats och övriga kanaler.

Majoriteten av de planerade träffarna i våra expertnätverk och regionföreningar är inställda/framskjutna eller genomförs digitalt. Se kalender
Om du har frågor kring något av våra planerade evenemang, kontakta info@svbib.se

Biblioteksdagarna

Biblioteksdagarna 2020 ställdes in och ersattes av en digital konferens. Inte heller våren 2021 kommer Biblioteksdagarna ske i fysisk form. Beslut fattades av styrelsen i september, och kansliet arbetar nu med att ta fram förslag på alternativ till de fysiska Biblioteksdagarna, där ett digitalt evenemang är en möjlighet. Så snart detta arbete är klart kommer mer information.
Läs mer: Biblioteksdagarna 2021: ingen fysisk konferens

Rese- och IFLA-stipendier indragna

Vårens resestipendier drogs tillbaka. Och i augusti togs beslut att vi under hösten inte utlyser några resestipendier. Välkommen att söka igen till våren 2021, då stipendierna kommer att utlysas som vanligt, förutsatt att situationen kring pandemin tillåter det. Information om vårens resestipendier kommer senast i februari 2021.

IFLA-stipendiaterna som vi utsåg i februari betalar tillbaka sina stipendier till föreningen. De som gjort utlägg som inte går att få återbetalda betalar tillbaka resterande summa till oss.
Mer information om återbetalning och stipendier finns att läsa här:
Information om föreningens stipendier med anledning av covid-19

Biblioteksrelaterad information kring coronakrisen

Kungliga biblioteket har på sin webbplats skapat en plattform för bibliotekspersonal. Där hittar du digitala resurser, en nationell överblick och en internationell utblick.
Biblioteken under corona på kb.se (nytt fönster)

För information kring arbetsmiljö och liknande, se frågor och svar hos DIK (nytt fönster)

Myndigheternas information om coronaviruset

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad 12 oktober 2020

Nyheter relaterade till coronaviruset

Coronaviruset Folkbibliotek Politik Rapport
”Den ojämlika tillgången under pandemin är oacceptabel”

Idag släpper vi vår rapport om biblioteken och pandemin.
– Svensk biblioteksförening vill att folkbiblioteken blir samhällsviktig verksamhet i samtliga kommuner och inlemmas i kommunernas krisorganisation, inte i rollen som värmestugor utan som informationsförmedlare och uppbärare av demokratiska principer, säger rapportförfattaren Lisa Gemmel, utredare vid Svensk biblioteksförening.

10 februari, 2021

Coronaviruset Nyheter Politik
Oklart om stängda bibliotek

Vi en hastigt inkallad presskonferens fredagen den 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya restriktioner skulle införas för att bromsa smittspridningen av Covid-19. Bland…

23 december, 2020

Coronaviruset Politik
Yttrande angående pandemilagen och biblioteken

Föreningen ställer sig bakom förslaget till en pandemilag, men lyfter i remissvaret ett antal viktiga invändningar.

21 december, 2020

Coronaviruset Folkbibliotek Nyheter
Svensk biblioteksförening deltar i Folk och Kultur

Vi arrangerar ett panelsamtal med rubriken ”Biblioteken och pandemin”.

18 december, 2020

Coronaviruset Folkbibliotek Nyheter
Sammanfattning av höstens hearings

Sammanlagt har cirka 60 folkbibliotekschefer och regionbibliotekschefer, från norr till söder och från öster till väster, varit med och bidragit med erfarenheter och framtidsplaner – och önskemål.

17 december, 2020

Coronaviruset Nyheter
”Att bibliotek stänger är en stor sak”

”När tillgången till bibliotek minskar, minskar också människors möjligheter att lära och utvecklas. Det är dåligt för hela samhället och riskerar slå tillbaka senare. Det är viktigt att varje bibliotekshuvudman på allvar för in de perspektiven när man står i valet att stänga eller inte stänga sina bibliotek.” Föreningens ordförande Johanna Hansson skriver angående stängda bibliotek.

3 november, 2020