Datum för evenemanget: 5 jul, 2022

Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Svensk biblioteksförening är på plats för att samtala med beslutsfattare och opinionsbildare, och för att omvärldsbevaka.

Vårt panelsamtal: Utredda skolbibliotek och läromedel, nu då?

Tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund arrangerar Svensk biblioteksförening ett panelsamtal om bland annat vad som sker med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet.

I december 2019 fick Gustav Fridolin i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att stärka Sveriges skolbibliotek, och att se över statens roll när det gäller läromedel i svensk skola. Det resulterade i två utredningar med många konkreta förslag som om de genomfördes skulle ha stor betydelse för elevers tillgång till kunskap.

Hur förväntas våra ungdomar hitta glädjen i läsning om de inte möter det skrivna ordet genom läroböcker och annan litteratur i skolan? Hur ska de hitta rätt på sin egen läsresa om de inte har en bibliotekarie att fråga om hjälp? Bemannade skolbibliotek och ordentlig tillgång till litteratur skulle inte på egen hand göra att alla Sveriges barn och ungdomar blir storläsare, men det är ett steg i rätt riktning. Och varje litet steg räknas.

Paneldeltagare:

Karin Linder, Svensk Biblioteksförening.
Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna.
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.
Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.
Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund.
Jörgen Gassilewski, moderator.

Evenemangsinformation:

Datum: Tisdag 5 juli.
Tid: 12:15-13:00.
Plats: Knägränd 3, ”Läromedelsförfattarnas hus”.
Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal.
Event ID: 64640.
Språk: Svenska.
Förtäring: Ja.

Läs mer om evenemanget på Almedalsveckans hemsida, länk öppnas i ny flik!

Kontakt

Björn Orring

Björn Orring

Tf generalsekreterare, Press- och opinionsansvarig

Arbetar med presskontakter och opinionsbildning. Skriver även remissvar och ansvarar för vår medverkan i Almedalen.

070-629 35 00

email Tf generalsekreterare, Press- och opinionsansvarig, Björn Orring

Almedalen 2022 Nyheter

Skalman reser till Almedalen

Knappt hälften av alla svenska elever träffar aldrig en skolbibliotekarie. Detta trots att forskning visar att bemannade skolbibliotek ger bättre kunskapsresultat. Så kan vi inte ha det. Alla elever har rätt till ett riktigt skolbibliotek.

30 juni, 2022

Almedalen 2022 Nyheter

”Frågan skyfflas hit och dit och ingen anser sig vara ansvarig”

Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett panelsamtal tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har pratat med Grethe Rottböll, ordförande hos Sveriges Författarförbund, som deltar i panelsamtalet.

27 juni, 2022

Almedalen 2022 Nyheter

”Skolbiblioteken har en viktig roll för att öka läslust”

Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett seminarium tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har bytt några ord med Niels Paarup-Petersen (C) som deltar i seminariet.

23 juni, 2022

Almedalen 2022 Nyheter

”Det är dags att politikerna tar sitt ansvar”

Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett seminarium tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har pratat med Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna, som är med och arrangerar samt deltar i seminariet.

22 juni, 2022

Almedalen 2022 Nyheter

Utredda skolbibliotek och läromedel, nu då?

Svensk biblioteksförening kommer, under Almedalen, att ha ett evenemang där vi tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund kommer att försöka svara på frågan: vad händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet?

9 juni, 2022