Lyssna
01 jul

Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor, och 2018 fyller den 50 år. Svensk biblioteksförening är självklart på plats för att samtala med beslutsfattare och opinionsbildare, och för att omvärldsbevaka. Vi arrangerar i år två publika evenemang; om bemannade skolbibliotek samt om biblioteken och demokratin.

Dags att bemanna skolbiblioteken!

Alla elever har laglig rätt att få tillgång till ett skolbibliotek. En rättighet alla elever inte får möjlighet att dra nytta av. Samtidigt har vi ett flertal skolbibliotek som saknar bemanning. Och vad är egentligen ett skolbibliotek utan en skolbibliotekarie?

Svensk biblioteksförening och DIK presenterar en ny rapport om vad bemanningen av Sveriges skolbibliotek faktiskt skulle kosta. Tillsammans med beslutsfattare och intressenter från såväl nationell som kommunal nivå diskuterar vi hur varje elev ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Medverkande:
Helen Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Jakob Amnér, ordförande, Sveriges elevråd – SVEA
Cecilia Brinck, vice ordförande beredningen för utbildningsfrågor, SKL
Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK

Moderator är Anders Sahlman, Vetenskap och Allmänhet.

Datum och tid: 3 juli kl. 11.15–12.00
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Bibliotekens roll i demokratin

Biblioteken är vår mest besökta gemensamma mötesplats men de senaste åren har bibliotekens demokratiuppdrag varit omdebatterat. Vilka medier ska köpas in, vilka röster ska få höras och vilka åsikter ska få föras fram? Hur ska det uppdraget tolkas och omsättas i praktiken? Hur påverkas bibliotekens arbete av dagens debattklimat, där extrema krafter använder yttrandefriheten för att i förlängningen avskaffa den?

Cecilia Garme leder ett samtal om bibliotek och demokrati tillsammans med Elisabeth Åsbrink, Christer Nylander (L) och Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson.

Datum och tid: 4 juli kl. 20.00–21.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby

Kontaktpersoner

Björn Orring
Björn Orring

Press- och opinionsansvarig

Arbetar med presskontakter och opinionsbildning. Skriver även remissvar och ansvarar för vår medverkan i Almedalen.

070-629 35 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig