Datum för evenemanget: 29 jun, 2023

Föreningens övriga aktiviteter i Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Svensk biblioteksförening är på plats för att samtala med beslutsfattare och opinionsbildare, och för att omvärldsbevaka.

Denna sida kommer att uppdateras inför Almedalen 2024. Håll utkik i våra kanaler för mer information.

Föreningen medverkar under Almedalsveckan genom att arrangera en heldag om bibliotek tillsammans med Biblioteksbladet och Biblioteken i Gotland. Föreningen deltar även i seminarier anordnade av andra som du kan läsa mer om här nedan.

Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening, kommer att medverka i seminariet ”Berättelser som bär – om att skapa mening och motståndskraft”, onsdagen 28 juni kl. 09:45–10:45. Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen, ”Bryggarsalen – MPF:s arena”.

Berättelser som bär – om att skapa mening och motståndskraft

Berättelser är också en motkraft mot nedbrytande desinformation och propaganda. Genom kultur, litteratur och livsåskådning kan vi skapa hopp och gemenskap som skapar engagemang och motståndskraft samt stärker det öppna, demokratiska samhället. I detta seminarium samtalar vi om berättelsers makt för att upprätthålla och stärka samhället.

Medverkande: Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Anna McWilliams, arkeolog och forskare, FOI, Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening, Lisa Mobrand, utredare, Myndigheten för psykologiskt försvar.

Forskarna frustar men ingen hör – upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter

För forskning är tillgången till kunskap helt avgörande. Mycket kunskap skyddas av upphovsrätten, vilket gör att forskare kan hindras från att använda kunskapen i sin forskning. Därför är det undantag och inskränkningar i upphovsrätten, som gör att forskare kan få tillgång till kunskap, helt centralt. Den 1 januari i år genomfördes EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lag. I direktivet försökte man lösa några av de hinder som upphovsrätten skapar för forskningen, men forskarvärldens hopp om förbättrade möjligheter infriades inte när direktivet implementerades i Sverige.

Under seminariet utforskar vi vilka hinder som nu står mellan forskarvärlden och tillgången till kunskap, såsom att digitala tekniker inte kan göras digitalt eller på distans, och att viss gränsöverskridande forskning är nästan omöjlig för forskare i Sverige att bedriva. Seminariet finansieras av Arcadia Fund.

Medverkande: Lisa Gemmel, utredare, moderator, Svensk biblioteksförening, Eric Luth, projektledare, Wikimedia Sverige, Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot, Centerpartiet, Fredrik Mohammadi Norén, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet, Elin Söderberg, Riksdagsledamot, Miljöpartiet.

Porträttbild på Lisa Gemmel.

Lisa Gemmel, utredare på Svensk biblioteksförening, kommer att medverka i seminariet ”Forskarna frustar men ingen hör – upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter”, onsdagen 28 juni kl. 09:30–10:30. Plats:  Skeppsbron 24, Joda Bar och kök.

Brit Stakston, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, kommer att medverka i seminariet ”Demokratins framtid i en värld av desinformation”, fredagen 30 juni kl. 13:30–14:30. Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, ”B23”.

Demokratins framtid i en värld av desinformation

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett av världens främsta hållbarhetspris som 2023 sätter fokus på desinformations skadliga påverkan på vårt samhälle. Vi bjuder in till ett samtal med några av Sveriges främsta experter inom området för att tydliggöra vilka drivkrafter som ligger bakom desinformation och vilka konsekvenser det ger. Årets pristagare av WIN WIN Award & WIN WIN Youth Award är två förebilder som bekämpar desinformation för att uppnå en mer demokratisk och hållbar värld. Detta seminarium är för dig som vill fördjupa din kunskap om den snabbt växande utmaningen att hantera desinformation i vår digitala värld.

Medverkande: Brit Stakston, mediestrateg, grundare av Blank Spot Project och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, Carl Heath, senior Researcher, RISE, Sara Larsson, executive Director, WIN WIN Award, Kalle Sandhammar, vd, Utbildningsradion, Christer Sturmark, vd, Fri Tanke, Caroline Thunved, vd och generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer.

Alla spelar men få läser – bibliotekens plats i spelkulturen

Ett samtal om hur bibliotek i olika kommuner och regioner kan ta del av och sprida spelglädjen i sina lokaler. Vilka möjligheter kan biblioteken ge barn och unga som gillar att spela spel? Och hur kan arbetet se ut med att skapa trygga gemensamma spelplatser för barn och unga.

Medverkande: Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening och Sara Hauge, generalsekreterare, Sverok.

Porträttbild av Helene Öberg.

Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening, kommer att medverka i seminariet ”Alla spelar men få läser – bibliotekens plats i spelkulturen”, onsdagen 28 juni kl. 09:00–09:30. Plats: Strandgatan 1.