Datum för evenemanget: 24 maj, 2023

Medverkande

Här presenterar vi de medverkande under Biblioteksdagarna 2023. För detaljerat program, besök vår programsida.

Anmäl dig här

Fler talare och medverkande tillkommer.

Porträttbild på Lisa Gemmel.

Lisa Gemmel

Moderator och projektledare.

Lisa Gemmel är utredare på Svensk biblioteksförening och arbetar med frågor som rör integritet, upphovsrätt, mångspråk samt EBLIDA.

Foto: Anna Diebitsch Antoni.

Karin Martinsson Stattin

Moderator.

Karin Martinsson Stattin är utredare på Svensk biblioteksförening och arbetar med digitalisering och digitalitet, MIK, kompetensfrågor och regionföreningar.

Foto: Anna Diebitsch Antoni.

Porträttbild av Helene Öberg.

Helene Öberg

Helene Öberg är ordförande på Svensk biblioteksförening. Öberg var tidigare statssekreterare hos kulturminister Amanda Lind. Hon har även varit statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin. Som statssekreterare på utbildningsdepartementet var hon med och arbetade fram direktiv till Läsdelegationen.

Foto: Anna Diebitsch Antoni.

Parisa Liljestrand

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) kommer att välkomna publiken till Biblioteksdagarna 2023.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Thomas Nygren

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han kommer under sin keynoteföreläsning att, utifrån sin forskning, prata om källkritik och svårigheterna att navigera information kring olika ämnen.

Foto: Mikael Wallerstedt.

Siska Humlesjö

Siska Humlesjö är systembibliotekarie och jobbar med projektet Queerlit vid Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om databasen för skönlitteratur med HBTQI-tematik.

Porträttbild på Lisa Modbrand. Fotograf: Peter Phillips.

Lisa Mobrand

Lisa Mobrand är utredare på förmågehöjande avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar. Mobrand jobbar med samverkan civilsamhällesorganisationer, totalförsvarssamverkan samt MIK och kulturarvsfrågor.

Copyright: Peter Phillips.

Porträttbild på Nadine Farid Johnson.

Nadine Farid Johnson

Nadine Farid Johnson är chef för PEN America Washington och Free Expression Programs. I sin keynote kommer Farid Johnson att diskutera den fortsatta vågen av bokförbud i skolor och bibliotek över hela USA och effekten av dessa förbud på friheten att läsa, friheten att lära och friheten att få tillgång till information.

Porträttbild på Klara Önnerfält.

Klara Önnerfält

Klara Önnerfält är bibliotekarie på gymnasieskolan Spyken i Lund. I programpunkten ”Inte bara UX – hur öppna är vi för användarnas idéer?” kommer Önnerfält bland annat diskutera hur man arbeta med användares idéer och förslag mer systematiskt inom olika typer av bibliotek.

Foto: Sanna Dolck Wall.

Porträttbild på Eleonor Grenholm.

Eleonor Grenholm

Eleonor Grenholm arbetar på Kungliga bibliotekets enhet för bibliotekssamverkan som har uppdraget att ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet. Grenholm deltar också i Biblioteksföreningens expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret som under våren släppt ett metodmaterial som biblioteken kan använda för att identifiera sin roll inom totalförsvaret. Grenholm deltar i programpunkten ”Redo? Alltid redo!”, där bibliotekens roll i totalförsvaret diskuteras.

Catharina Isberg

Catharina Isberg är bibliotekschef i Lund och sitter även i styrelsen för Svensk biblioteksförening. 2019-2021 satt hon i IFLA:s Governing Board och var divisionsordförande.

Foto: Anna Diebitsch Antoni.

Porträttbild på Malene Jensen.

Malene Jensen

Malene Jensen är barnbibliotekarie på Världslitteraturhuset i Göteborg. Hon har arbetat både på universitetsbibliotek och folkbibliotek sedan 2012. Tillsammans med Sanna Barsk arbetade hon i flera år med flytten av stadsbiblioteket i Kiruna. Det arbetet tog avstamp i ett projekt med barn och unga som tilldelades Svensk biblioteksförenings barnrättsutmärkelse Elefanten 2020. Under Biblioteksdagarna kommer Jensen att medverka i punkten ”Inte bara UX – hur öppna är vi för användarnas idéer?” och diskutera användardriven utveckling.

Porträttbild på Anders Eriksson.

Anders Eriksson

Anders Eriksson är tillförordnad chef för enheten för inriktning av beredskapsplanering på MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar. Han har en bakgrund på Regeringskansliet och i Försvarsmakten. Under Biblioteksdagarna kommer Eriksson att prata om kommunal beredskap i programpunkten “Var redo! Alltid redo?”.

Porträttbild på Elsa Waldensten.

Elsa Waldensten

Elsa Waldensten arbetar som bibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek med placering på Campus Norrköpings bibliotek, men har ett förflutet från företagsbibliotek och folkbibliotek. Waldensten ingår bibliotekets UX-grupp som fokuserar på att stötta kollegor i UX-arbetet samt att använda UX i det löpande arbetet i mötet med användarna och deras behov. På Biblioteksdagarna deltar hon i panelsamtalet ”Inte bara UX – hur öppna är vi för användarnas idéer”.

Foto: Thor Balkhed. 

Pelle Amberntsson

Pelle Amberntsson är utredare på Myndigheten för kulturanalys och har en doktorsexamen i kulturgeografi från Göteborgs universitet. Amberntsson var projektledare för Kulturanalys arbete med rapporten Så fri är konsten som är en utredning om den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Under Biblioteksdagarna kommer han att prata om principen om armlängds avstånd och konstens och kulturens frihet.

Foto: Beatrice Törnros.

Johanna Nählinder

Johanna Nählinder är docent och forskningsstödskoordinator vid Linköpings universitetsbibliotek. Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om öppen vetenskap under programpunkten ”Öppen vetenskap – en ny roll för biblioteken? ”.

Rauha Maarno

Rauha Maarno är direktör för kund- och samhällsrelationer på Tillgänglighetsbiblioteket Celia i Finland samt ledamot i Eblidas styrelse. Hennes intressen och expertis inkluderar tillgänglighet, läsning och bibliotekens roll i samhället och Europa. Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om det europeiska samarbetet i Eblida.

Stephen Wyber

Stephen Wyber är chef för policy och påverkan på International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Han och hans team fokuserar på att se till att bibliotekens potential, värden och behov erkänns internationellt och att stödja påverkansarbete på regional, nationell och lokal nivå. Teamet arbetar med upphovsrätt, öppen tillgång, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, förvaltning av internet, kultur, kulturarv och klimatförändringar. Under Biblioteksdagarna kommer Wyber att prata om varför det är viktigt att bedriva påverkansarbete kring upphovsrätten. 

Foto: ‘IFLA’ (CC-BY).

 

Gustav Bohlin

Gustav Bohlin är utredare och biträdande generalsekreterare på föreningen Vetenskap & Allmänhet. Under Biblioteksdagarna kommer han att prata om hur föreningen arbetar för att stärka dialogen mellan forskare och allmänhet. Specifikt kommer han berätta om deras arbete med öppen vetenskap och medborgarforskning.

Foto: Gustaf Waesterberg.

Porträttbild på Jens Zingmark.

Jens Zingmark

Jens Zingmark är bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. Han medverkar i programpunkten ”Den förbjudna litteraturen” där han, tillsammans med keynote-talaren Nadine Farid Johnson diskuterar yttrandefrihet och censur i böckernas värld.

Hanna Carlsson

Hanna Carlsson är lektor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon forskar bland annat om kultur- och bibliotekspolitik samt styrning i bibliotekssektorn. Hon arbetar för närvarande med ett omfattande projekt om politisk påverkan på folkbibliotekens verksamhet i tider av politisk turbulens. Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om  armlängds avstånd på bibliotek.