Datum för evenemanget: 24 maj, 2023

Posterutställare 2023

Under Biblioteksdagarna vill vi uppmuntra till utökat erfarenhetsutbyte och samtal mellan konferensensdeltagare. En del i detta är att arrangera en posterutställning där alla medlemmar i Svensk biblioteksförening är inbjudna att delta. I år har vi 30 deltagare i utställningen.

Digiteket

Biblioteksutveckling Region Jämtland Härjedalen

Biblioteksutveckling Sörmland
Chalmers bibliotek och Linköpings universitetsbibliotek

EU-samarbetsprojektet EODOPEN

Folkbiblioteken i Lund

Gymnasieskolan Spyken
Göteborgs universitetsbibliotek

Järfälla bibliotek

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Kungliga biblioteket
Kungsbacka bibliotek
Linköpings universitetsbibliotek
Lunds universitet
Regionbibliotek Västernorrland
Regionbibliotek Västerbotten

SÁMEDIGGE/SAMETINGET

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Stockholms stadsbibliotek
Sundsvalls stadsbibliotek
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för verksamhetsutvecklande metoder
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med teckenspråk
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för service till studenter med läs- och skrivnedsättning
Svenska barnboksinstitutet
Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Världens bibliotek