Datum för evenemanget: 22 sep, 2022

Föreningen på Bokmässan 2022

Se hur Svensk biblioteksförening närvarar under Bokmässan 2022. Föreningen arrangerar ett eget seminarium under mässan samt deltar i några anordnade av andra.

Till vårt seminarium

Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening, kommer att delta i seminariet ”Kompetensflykt från biblioteken?” torsdagen den 22 september klockan 13.30-14.00.

Kompetensflykt från biblioteken?

De senaste åren har många bibliotek drabbats av neddragningar. Personalen får hantera oro, våld och skadegörelse, samtidigt som fler vänder sig till biblioteken för att få hjälp med digitala myndighetsärenden. Många bibliotekarier upplever att arbetstid läggs på sådant som i grunden inte tillhör yrket, och en undersökning från DIK visar att hälften av bibliotekarierna under det senaste året har bytt eller funderat på att byta jobb på grund av arbetsmiljön. Vad krävs för att vända utvecklingen?

Medverkande: Ola Pilerot, professor vid högskolan i Borås, Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening, Anna Troberg, ordförande i DIK. Programledare: Silvia Kakembo, chef Arena Opinion.

Bibliotekens roll i hållbar utveckling?

Tillgång till information och möjligheten att delta i samhällsfrågor är två hörnpelare i arbetet med Agenda 2030 där biblioteken kan göra skillnad. I det här samtalet möter vi tre forskare som med olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling diskuterar bibliotekens utmaningar och möjligheter i relation till delaktighet och tillgänglighet. Forskarna kokar ner de viktigaste budskapen från seminarieserien ”Angelägen forskning” som är ett forskar- och fortbildningsforum för biblioteksmedarbetare.

Medverkande: Lisa Engström (LU), Joacim Hansson (LNU), Anna Lundh (BHS). Programledare: Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg.

Catharina Isberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, kommer att delta i seminariet ”Bibliotekens roll i hållbar utveckling?” torsdagen den 22 september klockan 15.15-15.45.

Svensk biblioteksförening kommer att hålla i seminariet ”Biblioteken som samhällsbärare – i vardag och i kris” fredag den 23 september klockan 10.45-11.30.

Biblioteken som samhällsbärare – i vardag och i kris

I förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslås folk- och regionbiblioteken få en roll i totalförsvaret samtidigt som grunduppdraget som kunskapsförmedlare och läsfrämjare kvarstår. Står uppdragen emot varandra för den samhällsbärande funktion som biblioteken är?

Medverkande: Jenny Lindmark Svedgard, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret, Catharina Ek, bibliotekschef, Upplands Väsby och Eric Haraldsson, skolbibliotekarie och ledamot i läsrådet. Programledare: Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

Biblioteken och den digitala backlisten

De digitala boklånen har under de senaste åren ökat och med det har fler förlag valt att digitalisera sin backlist. Mycket talar för att den digitala bokläsningen är här för att stanna vilket leder till utmaningar i samarbetet mellan förlag och bibliotek. Hur kan man samverka för att värna om det kulturella arvet som den digitala backlisten innefattar? Och hur ser vi till att de digitala guldkornen når biblioteksläsarna?

Medverkande: Stephanie Andén, publishing director Saga Egmont, Alexandra Harlegård, head of publishing Wapi, Eva Houltzén, vd Axiell Media, Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening och Birgitta Wallin, universitetslektor HB. Programledare: Malin Elgborn, pedagog.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, kommer att delta i seminariet ”Biblioteken och den digitala backlisten” fredag den 23 september klockan 12.30-13.15.

Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalar med en panel från årets vinnande skola fredag den 23 september klockan 14.00.

Årets skolbibliotek 2022

Sedan 1994 delar Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG ut priset Årets skolbibliotek. Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalar med en panel från årets vinnande skola. Hur arbetar man tillsammans för att skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska bli en så bra tillgång som möjligt? Vad kan de bägge professionerna lärare och bibliotekarier lära av varandra? Hur gör skolledningen för att integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska arbete?

Efter samtalet delas priset ut av Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.