26 sep, 2019

Våra seminarier

Bokmässan kommer att äga rum 26–29 september i Göteborg.

Våra seminarier på Bokmässan 2019

Seminariet: Prisat vare skolbiblioteket!
Torsdag 26 september kl 17:00

Så samverkar skolbibliotekarier och lärare framgångsrikt för elevers ökade medie- och informationskunnighet. Prisutdelning till Årets skolbibliotek. Prisutdelare: energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Skrivningarna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplanerna. Nationella biblioteksstrategins forskningsöversikt ”Skolbibliotekens roll för elevers lärande” visar att det är tydligt att bibliotekarier bidrar till elevers lärande med informationsvetenskaplig kunskap. Men hur får man samverkan att fungera i praktiken för elevens bästa? Exempel från Stockholms stad och från Årets skolbibliotek 2019

Medverkande: Linda Spolén, bibliotekarie vid Lärande med digitala verktyg, Medioteket Stockholms stad. Seminariet avslutas med utdelning av priset till Årets skolbibliotek 2019 som berättar hur de arbetar för ökad MIK. Prisutdelare är energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Seminariet: En svensk tiger?
Fredag 27 september kl 10:00

I stunder av stress är vi mer mottagliga för desinformation och påverkan än vanligt. Hur rustar vi oss för att under svåra och trängda förhållanden hålla huvudet kallt och använda förmågor som källkritik och källtillit. De svenska biblioteken har en viktig roll i det psykologiska försvaret genom att garantera multipla källor och rusta var och en med medie- och informationskunnighet.

Medverkande: Professor Olof Sundin, Lunds universitet, inleder med en fördjupning i ämnet. Journalisten Willy Silberstein leder sedan ett samtal med försvarspolitiker och Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder. Även Niklas Karlsson (S), vice ordförande i försvarsutskottet samt Jan R Andersson (M) och Elisabeth Falkhaven (MP), ledamöter i försvarsutskottet, kommer att medverka.