Datum för evenemanget: 22 sep, 2022

Vårt seminarium

Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris

Svensk biblioteksförening kommer att hålla i seminariet fredag den 23 september klockan 10.45-11.30.

På Bokmässan i september anordnar Svensk biblioteksförening ett seminarium där en panel ska diskutera om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information.

Folkbiblioteken är samhällsbärare och förtroendet för biblioteken är starkt hos befolkningen. De spelar en viktig roll i vardagen som läsfrämjare, källgranskare och kunskapsförmedlare, helt enkelt en grundbult för demokratin. Samtidigt anpassar sig många folkbibliotek snabbt när läget i omvärlden ändras. Vid kriser, som pandemier och ökad flyktinginvandring på grund av krig, ställer biblioteken om snabbt för att möta behoven som uppstår.

I förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslås folk- och regionbiblioteken få en roll i totalförsvaret. Samtidigt kvarstår bibliotekens grunduppdrag som kunskapsförmedlare och läsfrämjare. Står uppdragen emot varandra för den samhällsbärande funktion som biblioteken är?

Paneldeltagare:

Jenny Lindmark Svedgard, Biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret.
Catharina Ek, bibliotekschef Upplands Väsby.
Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö samt ledamot i läsrådet.
Moderator: Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

Senaste nytt om Bokmässan 2022

Bokmässan 2022

”Det är alltid intressant och viktigt att diskutera bibliotekets roll”

Catharina Ek är bibliotekschef i Upplands Väsby och kommer att vara med i vårt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” under Bokmässan i år.

7 juli, 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

”Som skolbibliotekarie har jag delar av pusslet”

Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö kommun och ledamot i Läsrådet, han kommer att vara med i vårt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” under Bokmässan i år.

21 juni, 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris

Svensk biblioteksförening anordnar på Bokmässan i september ett seminarium med en panel som diskuterar bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare. Står biblioteken emot den förväntan som finns att de, som en del av totalförsvaret i kriser, ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information?

3 juni, 2022