Datum för evenemanget: 22 sep, 2022

Vårt seminarium

Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris

Svensk biblioteksförening kommer att hålla i seminariet fredag den 23 september klockan 10.45-11.30.

På Bokmässan i september anordnar Svensk biblioteksförening ett seminarium där en panel ska diskutera om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information.

Folkbiblioteken är samhällsbärare och förtroendet för biblioteken är starkt hos befolkningen. De spelar en viktig roll i vardagen som läsfrämjare, källgranskare och kunskapsförmedlare, helt enkelt en grundbult för demokratin. Samtidigt anpassar sig många folkbibliotek snabbt när läget i omvärlden ändras. Vid kriser, som pandemier och ökad flyktinginvandring på grund av krig, ställer biblioteken om snabbt för att möta behoven som uppstår.

I förslaget till nationell biblioteksstrategi föreslås folk- och regionbiblioteken få en roll i totalförsvaret. Samtidigt kvarstår bibliotekens grunduppdrag som kunskapsförmedlare och läsfrämjare. Står uppdragen emot varandra för den samhällsbärande funktion som biblioteken är?

Paneldeltagare:

Jenny Lindmark Svedgard, Biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret.
Catharina Ek, bibliotekschef Upplands Väsby.
Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö samt ledamot i läsrådet.
Moderator: Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

Senaste nytt om Bokmässan 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

Så var Bokmässan 2022

Bokmässan 2022, den 38:e i ordningen, blev en storslagen återkomst på Svenska Mässan i Göteborg. Självklart var föreningen på plats.

26 september, 2022

Bokmässan 2022

Årets skolbibliotek är Sandsbro skola

Under fredagen på Bokmässan 2022 delade Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ut pris till Årets skolbibliotek: Sandsbro skola i Växjö.

23 september, 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

Biblioteken och den digitala backlisten

Under fredagen på Bokmässan 2022 arrangerade förlaget Saga Egmont seminariet ”Biblioteken och den digitala backlisten”. Medverkade gjorde bland annat Karin Linder, generalsekreterare hos Svensk biblioteksförening.

23 september, 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris

Under bokmässans andra dag höll föreningen sitt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” som modererades av Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening.

23 september, 2022

Bokmässan 2022 Nyheter

Bibliotekens roll i hållbar utveckling?

Under bokmässans första dag deltog Catharina Isberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, i seminariet ”Bibliotekens roll i hållbar utveckling?”.

22 september, 2022

Bokmässan 2022

Kompetensflykt från biblioteken?

Under Bokmässan 2022 höll DIK i seminariet ”Kompetensflykt från biblioteken?” där Helene Öberg, ordförande hos Svensk biblioteksförening, Ola Pilerot, professor vid högskolan i Borås och Anna Troberg, ordförande i DIK deltog. Samtalet modererades av Silvia Kakembo, chef Arena Opion.

22 september, 2022