Konferensen startar: 17 maj, 2021

Program Branschdagarna

Här kan du ta del av programmet för Branschdagarna 17–19 maj 2021.
Vill du läsa mer om våra medverkande? Talare och medverkande
Vill du veta mer om våra workshops? Workshops

Måndag 17 maj: POLITIKEN

Välkomna!

Branschdagarna är igång! Kort inledning och praktisk information inför dagen, som har temat POLITIKEN.

Medverkande:
Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Karin Martinsson, projektledare Branschdagarna och utredare Svensk biblioteksförening
Isobel Hadley-Kamptz, moderator

Demokratijubileet, det fria ordet och läsningen

Riksdagens talman Andreas Norlén är årets inledningstalare. Talet följs av en frågestund.

Besök i våra digitala montrar
Biblioteken i totalförsvaret?

Vad menar vi när vi pratar om att biblioteken ska vara en del av totalförsvaret och att biblioteken har ett samhällsviktigt uppdrag? Under det senaste året har en särskild referensgrupp inom föreningen arbetat med frågeställningen, och kommer på konferensen att reda ut begreppen med hjälp av gäster.

 • Andreas Nilsson från föreningens särskilda referensgrupp berättar om gruppens arbete, och om eftermiddagens workshop.
 • Överstelöjtnant Lena Martin berättar om vad Totalförsvaret är.
 • Björn von Sydow, styrelseordförande Totalförsvarets forskningsinstitut, och Annicka Engblom, riksdagsledamot (M), i ett samtal om vad som kan vara bibliotekens roll i Totalförsvaret – sett ur både kultur- och försvarsperspektiv.

Medverkande:
Björn von Sydow, styrelseordförande Totalförsvarets forskningsinstitut, fd försvarsminister (S)
Annicka Engblom, riksdagsledamot (M), och förbundsordförande Sjövärnskåren
Överstelöjtnant Lena Martin, Försvarsmakten
Andreas Nilsson, Samordnar Försvarsmaktsbiblioteken och leder bibliotek och pedagogisk utveckling i Marinen, representant för föreningens särskilda referensgrupp
Isobel Hadley-Kamptz, moderator

Programpunkten följs upp av en öppen workshop under eftermiddagen.

Paus & pilates

Sträck på dig mellan föreläsningarna, med certifierade pilatesläraren Emma Mathlein från Studio Orm Pilates.

Om krisen kommer…

Susann Johansson och Linnéa Mähler, studenter i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, har genomfört en kvantitativ studie om hur de svenska högskolebiblioteken har ställt om under krisen, med särskilt fokus på digitala lösningar. Vilka skillnader går att se mellan olika bibliotek?

I samtal med moderator Isobel Hadley-Kamptz.

En mörknande framtid? Om folkbibliotekens ekonomi

I föreningens rapport ”Biblioteken och pandemin” som publicerades i vintras framkom det att merparten av landets folkbibliotek ser betydande ekonomiska problem framöver på grund av oförändrade eller krympande anslag. På sikt riskerar det att uppdraget från lagstiftaren och huvudmännen inte kan uppfyllas med försämrad jämlikhet som följd. Utredaren Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans arbetar därför med att utreda folkbibliotekens ekonomi för Svensk biblioteksförenings räkning. Under seminariet leder Isobel Hadley-Kamptz ett samtal om folkbibliotekens framtida ekonomi utifrån den bild som hittills framkommit i utredningsarbetet.

Medverkande:
Åsa Plesner, utredare Tankesmedjan Balans
Markus Lindgren, kommunalråd och ordförande i kulturnämnden (MP), Västerås
Marie Svensson, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S), Eskilstuna
Isobel Hadley-Kamptz, moderator

Programpunkten följs upp med en valbar workshop under eftermiddagen.

Dagens livesändning avrundas

Dags för lunchpaus, och därefter deltar var och en i valfria aktiviteter fram till klockan 15.20.

Parallella workshops
 • Hbtq+arbete på bibliotek – med en taxonomi som stöd (60 minuter)
 • Folkbibliotekens ekonomi — erfarenheter och frågeställningar (75 minuter)
 • Bibliotekens roll i kris – erfarenhetsutbyte (45 minuter)
 • Knytkonferens – välj ditt eget ämne!

På den här sidan kan du läsa mer om våra workshops.

Parallella aktiviteter

De här aktiviteterna behöver du inte förboka.

 • Fika med styrelsen!
  Har du förslag eller synpunkter till föreningens styrelse? Passa på att framföra dem! Eller varför inte bara ta en digital fikastund med några av styrelsens ledamöter.
 • Besök våra digitala montrar
Författarsamtal: Sofia Näsström

Möt Sofia Näsström i en intervju med Isobel Hadley-Kamptz utifrån sin bok ”Demokrati. En liten bok om en stor sak”.

Sofia Näsström är författare och professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning mot politisk teori.

Förinspelad programpunkt.

Musikquiz

Ett fartfyllt och livesänt musikquiz med sångerskan Britta Bergström och gitarristen Fredrik Lundgren.

Britta Bergström är välkänd bland annat som körsångerska från ”Så mycket bättre” och ”Allsång på Skansen”.

Du svarar på quizfrågorna via appen Kahoot, och behöver därför också ha tillgång till en smartphone. Det är dock inte nödvändigt att ladda ner appen; du kommer åt quizet via webbläsaren.

Mingel

Mingla digitalt och prata av dig med andra konferensdeltagare.

Tisdag 18 maj: RUMMET

Välkomna!

Moderator Isobel Hadley-Kamptz inleder dag 2, med temat RUMMET.

The data of long-lived institutions

Hur överlever biblioteket i 10 000 år? Alexander Rose, VD för The Long Now Foundation, har studerat data från en mängd långlivade institutioner, och berättar om de mekanismer som gör att en del överlever genom åren, medan många går under.
Förinspelad föreläsning med möjlighet att ställa frågor till talaren live via länk efteråt.
Föreläsningen hålls på engelska.

Hur upplevs biblioteksrummet av besökarna?

I sin kandidatuppsats, med undertiteln ”Det upplevda, föreställda och levda rummet”, har Helene Sefastsson och Ninni Runemyr undersökt besökarnas upplevelser av biblioteksrummet, i folk- och högskolebibliotek som erbjuder meröppet. Är biblioteksrummet en plats som möjliggör möten? Och vill besökarna mötas, eller är vinsten med meröppet att det finns möjlighet att vara för sig själv i biblioteket?

I samtal med moderator Isobel Hadley-Kamptz.

Besök i vår videoutställning

Bibliotek runtom i Sverige har bjudits in att dela med sig av erfarenheter och projekt genom det rörliga mediet, med en tidsbegränsning på 3 minuter. Välkommen att ta del av deras bidrag!

Future libraries as places for all

Miljöpsykolog Aga Skorupka talar om mänskliga behov, och hur vi kan använda dem vid rekommendationer kring design av bibliotek. Hur kan vi till exempel tillgodose olika behov från en post-pandemisk omvärld, som krav på en flexibel arbetsplats, hållbarhet och social rättvisa?
Föreläsningen hålls på engelska. Möjlighet att ställa frågor via chat.

Medverkande:
Aga Skorupka,
miljöpsykolog på interdisciplinära arkitektbyrån Rodeo architects i Oslo.

Biblioteken – en hubb för framtidens distansarbete?

Efter ett år med pandemi och nedstängning ser vi allt fler tecken på hur värderingar, prioriteringar och levnadssätt förändras på sikt. Kan biblioteken vara en pusselbit i framtidens flexibla arbetssätt när kontorsytorna blir mindre och fler flyttar ut från storstäderna? Ann-Therese Enarsson, VD på TCOs och TCO-förbundens tankesmedja Futurion, presenterar rön från en ny rapport och samtalar med Isobel Hadley-Kamptz. Tid för frågor från dig som deltar efteråt.

Paus & pilates

Nya övningar med vår pilateslärare Emma.

Det digitala rummet och upphovsrätten

Jonas Holm, advokat och även ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse, guidar oss genom upphovsrätten och dess undantag i en bibliotekskontext. Det blir även en kort genomgång av personuppgiftsbehandling med anledning av Schrems II.

Tid att ställa frågor efteråt.

Dagens livesändning avrundas

Dags för lunchpaus, och därefter deltar var och en i valfria aktiviteter fram till klockan 15.20.

Parallella workshops
 • Biblioteksrummet 2025 (60 minuter)
 • Prova på backcasting! (90 minuter)
 • Upphovsrätt: biblioteksscenarier (90 minuter)
 • Knytkonferens – välj ditt eget ämne!

På den här sidan kan du läsa mer om våra workshops.

Parallella aktiviteter

De här aktiviteterna behöver du inte förboka.

 • Fika med styrelsen
  Har du förslag eller synpunkter till föreningens styrelse? Passa på att framföra dem! Eller varför inte bara ta en digital fikastund med några av styrelsens ledamöter.
 • Besök i våra digitala montrar
Författarsamtal: David Ärlemalm

Författaren David Ärlemalm hyllades för sin debutroman, deckaren ”Lite död runt ögonen” förra våren. Nu kommer uppföljaren, ”Som natten”, som beskrivits som en nervig skildring av Stockholms skuggsida. I samtal med Isobel Hadley-Kamptz.

Förinspelad programpunkt.

Quiz med Vetenskap & Allmänhet
Avsluta konferensdagen på topp! Hanna Mellin och Gustav Bohlin från Vetenskap & Allmänhet kommer till Branschdagarna för att testa era kunskaper i stort och smått. Ta med kollegorna, gnugga geniknölarna och luta dig tillbaka inför denna avslappnade, kluriga och framförallt roliga programpunkt. Priser utlovas till det vinnande laget!
Hur?

Quizzet sker via Zoom. Du kommer tilldelas ett lag, och ni blir sedan placerade i ett breakout-rum där ni kan diskutera frågorna tillsammans.

Mingel

Mingla digitalt och prata av dig med andra konferensdeltagare.

Onsdag 19 maj: ROLLEN

Välkomna!

Moderator Isobel Hadley-Kamptz inleder konferensens sista dag, som har temat ROLLEN. Idag sänder vi live hela dagen fram till klockan 15.

Forskningsbibliotek i förändring: 1921–2021

Liksom 2021 var 1921 ett år för omstart i samhället, efter spanska sjukan och första världskriget. Det var även detta år som Svenska bibliotekariesamfundet bildades, som samlade tjänstemän vid svenska offentliga vetenskapliga bibliotek. Vad tänkte dåvarande riksbibliotekarien och samfundets första ordförande Isak Collijn sig att samfundet skulle bidra med, och hur blev det? Vilka frågor var aktuella då, och vilka är de största förändringarna som skett under dessa 100 år?

Tomas Lidman, historiker, före detta riksbibliotekarie och tidigare ordförande i Svenska bibliotekariesamfundet, tar oss med på en resa tillbaka till 1921, gör flera nedslag under viktiga perioder under 1900-talet, för att sedan landa i nutid.

Föreläsning med efterföljande möjlighet att ställa frågor.

Besök i våra montrar och vår videoutställning
Samtal om bibliotekarierollen

Ett samtal med bibliotekarier från tre olika bibliotek om hur de ser på sin yrkesroll i ljuset av pandemin och vad vi har diskuterat de två föregående dagarna. Vad innebär det att bibliotekarien inte arbetar i biblioteket? Vad behöver vi för kompetensutveckling om vi ska ingå i totalförsvaret? Och vilka andra yrkesroller kan komplettera vår egen?

Medverkande:
Daniella Brummer Pind, folkbibliotekschef Göteborg
Malin Barkelind, bibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Jon Thors, skolbibliotekarie Sollentuna
Isobel Hadley-Kamptz, moderator

Slösa aldrig bort en kris

Författaren och journalisten Mustafa Can tar avstamp i tiden vi lever i för att reflektera kring hur kriser avslöjar något väsentligt om vårt samhälle, men främst om våra relationer.

Pandemin påminner om hur sköra vi är när naturen blåser på oss. Men kan den lära oss något om hur vi ska leva våra liv i ljuset av vår nyupptäckta sårbarhet som art?

En både personlig och poetisk, existentiell och jordnära föreläsning om hur coronakrisen är den händelse i modern tid som mest konkret visar hur sammanlänkade vi människor är till varandra – oavsett avstånd, etnicitet, religion, ideologi, ålder, kön eller sexuell läggning. Om hopp, framtidstro och om hur människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden.

Paus & pilates

Tredje och avslutande delen med vår pilatesexpert Emma Mathlein.

Framtidens viktigaste kompetenser

Hur ska vi anpassa oss till en digital framtid? Vad behöver vi lära oss? Författaren och akademikern Camilla Mehlsen talar här utifrån sin senaste bok ”Homo futura” i vilken hon beskriver sju viktiga kompetenser – sju K. I denna föreläsning fokuserar hon på Kritiskt tänkande, Kreativitet och Kuriositet, och hur våra sociala kompetenser och mänskliga intelligens blir allt viktigare i en tid med digitalisering och artificiell intelligens.

Föreläsningen hålls på engelska. Tid för frågor efteråt.

Lunchpaus

Nu är det dags för lunchpaus, och det livesända programmet återupptas klockan 13.30.

Öka din mentala kondition

Att må bra, ha ett gott välbefinnande, och prestera är en av vår tids stora utmaningar. En stor del av denna problematik går dock att förebygga.
För att hjälpa dig ta dina första steg mot en mer balanserad vardag kommer du få lyssna på en digital föreläsning med Tinna Berglund, hälsopedagog och coach på Linkura. Du kommer få inspiration och konkreta verktyg för hur du kan balansera livspusslet och öka din buffert. Vi blandar det senaste från forskningen med praktiska tips i vardagen och få en bättre förståelse för hur god sömn, motion och återhämtning bidrar till ditt välmående.

Linkura är en avknoppning från svensk forskning kring biomedicinsk mätteknik vid Linköpings universitet. Med en kombination av biodata och beteendevetenskap har de det senaste året hjälpt företag att mätbart öka välmående, engagemang och prestation.

Tid för frågor.

Kort paus
Avrundning från studion

Projektledare Karin Martinsson och generalsekreterare Karin Linder summerar och reflekterar tillsammans med moderator Isobel Hadley-Kamptz.

Avslutande mingel