Konferensen startar: 17 maj, 2021

Talare och medverkande

Här kan du läsa om de medverkande vid Branschdagarna 17–19 maj 2021. Hela konferensprogrammet hittar du på vår programsida.

Isobel Hadley-Kamptz

Vår moderator Isobel Hadley-Kamptz är skribent och författare. Hon har givit ut en roman och två essäsamlingar samt varit ordförande för Dataföreningen och kommunikationsansvarig för Digitaliseringskommissionen. I dag skriver hon bland annat för Expressen Kultur, DN och Dalarnas Tidningar och föreläser, framförallt om utmaningar kring digitaliseringen. Hon har också flera gånger tävlat i På spåret, tillsammans med Kalle Lind.

Foto: Severus Tenenbaum

Andreas Norlén

Vår inledningstalare är riksdagens talman för valperioden 2018–2022. Han har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006 och har bland annat varit ledamot i civilutskottet och konstitutionsutskottet. Under valperioden 2014–2018 var han ordförande för konstitutionsutskottet. Född 1973 och uppvuxen i Ödeshög. Han bor idag med sin familj i Norrköping.

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Andreas Nilsson

I sitt arbete samordnar Andreas Nilsson Försvarsmaktsbiblioteken, och leder bibliotek och pedagogisk utveckling i Marinen. Han var tidigare ordförande i Svensk biblioteksförenings Regionförening Sydost. Ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Lena Martin

Lena Martin har sin bakgrund inom Marinen och Amfibiekåren sedan 25 år tillbaka, där hon tjänstgjort både i stab och ute på förband i befattningar på fartyg. Idag stabsofficer på Försvarsmaktens Högkvarter på Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning. Avdelningens övergripande uppgift består i att säkerställa en sammanhängande planering för totalförsvaret, och utgör länken mellan det militära och det civila försvaret, utgående från det militära, på en strategisk nivå.

Björn von Sydow

Svensk politiker och fd försvarsminister (S) och docent i statskunskap. Har varit ordförande för Försvarsberedningen, och sedan 2019 styrelseordförande för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Annicka Engblom

Riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006, med särskilt intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Har bl a jobbat som underrättelseinhämtare och analytiker på Försvarets radioanstalt (FRA).

Susann Johansson och Linnéa Mähler

Studenter i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Åsa Plesner

Utredare på Tankesmedjan Balans.

Foto: Severus Tenenbaum

Markus Lindgren

Kommunalråd och ordförande i kulturnämnden (MP), Västerås.

Foto: Miljöpartiet

Sofia Näsström

Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning mot politisk teori. Sofia Näsström har tänkt och skrivit mycket om demokrati, senast i boken ”The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renwal” (Oxford University Press 2021). Näsström är en internationellt verksam forskare, och en uppskattad föreläsare bland studenter. Hon har sina rötter i Norrland, och är idag bosatt i Stockholm.

Foto: Axel Öberg

Britta Bergström

Britta Bergström från Luleå är en av Sveriges mest anlitade kvinnliga körsångare. Hon har körat för bland andra Carola, Robyn och Jennifer Brown. Hon syns i bakgrunden i bland annat ”Så mycket bättre” och ”Allsång på Skansen”.  Hon har också körat i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest flertalet gånger.

Alexander Rose

Tog examen i Industrial Design vid Carnegie Mellon University 1995, och gick också på Art Center College of Design. Han har samarbetat med Silicon Graphics Inc. och var med och grundade robotföretaget Inertia Labs. Med Inertia har han skapat robotar för tävlan i det amerikanska tv-programmet BattleBots. VD för Long Now Foundation.

Foto: Chris Michel

Helene Sefastsson och Ninni Runemyr

Helene Sefastsson bor i Malmö och arbetar just nu på Lunds folkbibliotek. Ninni Runemyr är bosatt utanför Halmstad och är anställd på högskolebiblioteket i Halmstad. De tog båda sin examen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö i januari 2021.

Aga Skorupka

Aga Skorupka är miljöpsykolog och arbetar på interdisciplinära arkitektbyrån Rodeo architects i Oslo. Hon har en doktorsexamen i miljöpsykologi från City University of New York. Aga har arbetat med flera biblioteksprojekt i Norge, till exempel folkbiblioteken Deichman och Deichman Tøyen, men också rikstäckande projekt om hantering av konflikter i bibliotek.

Foto: Anne Valeur

Ann-Therese Enarsson

Ann-Therese Enarsson är VD för tankesmedjan Futurion, som startades av TCO-förbunden och TCO våren 2016.

Foto: Ola Hedin

Jonas Holm

Jonas Holm är specialiserad inom bland annat immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete och kollektiv rättighetsförvaltning i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i Regeringskansliet. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen, är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor och är också specialiserad på juridik som rör media och underhållningssektorn, forskning och högre utbildning samt bibliotek och har ett särskilt intresse för juridiska aspekter av ny teknik. Ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse.

 

David Ärlemalm

David Ärlemalm är född 1975 i Stockholm, där han idag bor med sin familj. 2020 debuterade han med romanen ”Lite död runt ögonen” för vilken han nominerades till ”Årets bästa svenska debut” av Svenska Deckarakademin. Ärlemalm har under de senaste 20 åren jobbat inom vården.

Foto: Gabriel Liljevall

Vetenskap & Allmänhet

Gustav Bohlin och Hanna Mellin, utredare respektive digital kommunikatör på organisationen Vetenskap & Allmänhet, håller ett quiz i allmänbildning under konferensens andra dag.

Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening, kunskapsnod och samarbetspartner för dialog mellan forskare och omvärlden. Ändåmålet är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen har ett 90-tal medlemsorganisationer som t.ex. branschorganisationer, fackförbund, forskningsfinansiärer, högskolor, museer, myndigheter och studieförbund.

Tomas Lidman

Fil. dr i historia, riksbibliotekarie 1995–2003 och riksarkivarie 2003–2010. Medlem i styrelsen för Svensk bibliotekariesamfundet från 1977, och dess ordförande 1989–1994. Nu ordförande i styrelsen för Bonus Copyright Access sedan 2016.

Foto: Håkan Henriksson

Jon Thors

Skolbibliotekarie på Helenelundsskolan i Sollentuna, med en bakgrund som bibliotekarie på Nationalmuseum och Nordiska museet.

Malin Barkelind

Arbetar med undervisning och handledning av studenter och forskare på Uppsala universitetsbibliotek. Sitter i styrgruppen för Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier inom Svensk biblioteksförening.

Daniella Brummer Pind

Chef för folkbiblioteken i Majorna, Linné och Guldheden i Göteborg. Tidigare bibliotekschef i Falkenbergs kommun. Sitter i juryn för Svensk biblioteksförenings Aniarapris.
Foto: Malin Locke

Mustafa Can

Författare och journalist som blev känd för många när han pratade om sin mamma i Sommar i P1 2003. Han har mottagit flera priser, som Stora Journalistpriset 2002 och Guldpennan 2006. Som journalist skriver han regelbundet för tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Foto: Alexander Braun

Camilla Mehlsen

Författare och grundare av Mehlsen Media, som specialiserat sig på att utforska beteende och utbildning i digitala medier. Har länge undersökt och skrivit om digital kommunikation och lärande, särskilt med fokus på barn och ungdomar. Medlem av den danske TechDK Kommissionen. Har tidigare arbetat som docent i journalistik vid Center for Journalism, Syddansk Universitet, kommunikationschef, förlagschef och redaktör, och skriver regelbundet för Politiken.

Foto: Alona Vibe

Marie Svensson

Kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S), Eskilstuna.

Foto: Erik Unnerdal

Tinna Berglund

Hälsopedagog och coach med över 25 års erfarenhet av att arbeta med hälso- och stressproblematik både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hennes expertområde är att coacha med biodata och föreläsa om hur livsstilen påverkar din hälsa och prestation.