Konferensen startar: 17 maj, 2021

Workshops Branschdagarna

På den här sidan kan du läsa om workshops som arrangerades under Branschdagarna.

Workshops måndag 17 maj

Hbtq+arbete på bibliotek – med en taxonomi som stöd

60 minuter
Vilka normer förmedlar vi på biblioteket? Hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade? Vilken hbtq-kompetens finns i vår verksamhet?

I den här workshopen fokuserar vi på hur vi kan använda en taxonomi som stöd i förbättringsarbete när det gäller hbtq+ på biblioteket. En taxonomi är ett sätt att strukturera olika nivåer, av vad som är tänkt att uppnås i en verksamhet, och det kan vara en bra grund för diskussioner i en arbetsgrupp.

Workshopen inleds med en presentation av ”Guide för bibliotekens arbete med hbtq+”, en helt nyskriven guide från Svensk biblioteksförenings expertnätverk. Guiden presenteras av Hanna Olsson och Eleonor Pavlov.

Vi inleder i storgrupp och diskuterar därefter i smågrupper. Som utgångspunkt har vi den taxonomi som föreslagits av Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+.

Workshopen leds av:
Christer Edeholt, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten, och kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+
Tove Liliequist
, bibliotekarie, Umeå stadsbibliotek

Folkbibliotekens ekonomi — erfarenheter och frågeställningar

75 minuter
I denna öppna workshop diskuterar vi Åsa Plesners påbörjade granskning av folkbibliotekens ekonomi. Eftersom det är ett pågående arbete vill vi ha input från  dig som deltar, med erfarenheter och exempel från respektive verksamhet. Vi vill också att du som deltar bidrar med dina idéer för hur föreningen och dess medlemmar kan påverka lokala beslutsfattare inför valet 2022.

Workshopen leds av:
Åsa Plesner, utredare Tankesmedjan Balans
Björn Orring, press- och opinionsansvarig Svensk biblioteksförening

Bibliotekens roll i kris – erfarenhetsutbyte

45 min
I den här workshopen bjuder vi in dig att bidra till det fortsatta arbetet med bibliotekens roll inom totalförsvaret. Dela med dig av dina egna erfarenheter, och erfarenheter från den verksamhet du arbetar i. Vad skulle kunna vara bibliotekens roll i totalförsvaret? Och finns det sådant arbete som görs av biblioteken redan idag?

Vi inleder tillsammans och diskuterar sedan i smågrupper, där vi utgår från egna erfarenheter/tankar under pandemin och blickar också framåt och föreställer oss andra samhällskriser. Vi samlas igen i storgrupp och presenterar gruppernas diskussioner.

Workshopen leds av:
Andreas Nilsson, Samordnar Försvarsmaktsbiblioteken och leder bibliotek och pedagogisk utveckling i Marinen
Sonja Gullberg, bibliotekarie Riksdagsbiblioteket

Knytkonferens – välj ditt eget ämne!

Träffa och samtala med andra konferensdeltagare om angelägna ämnen som ni själva väljer. Du kan starta ett samtal och välja ett ämne, eller gå in i något av de redan påbörjade samtalen. Programmet skapas av den kunskap som ni har och vill dela med er av, och den kunskap ni efterfrågar.

Workshops tisdag 18 maj

Biblioteksrummet 2025

60 min
Syftet med workshopen är att använda de erfarenheter bibliotek runt om i Sverige har gjort i samband med corona-krisen, och blicka framåt. Utifrån dessa erfarenheter formulerar vi hur våra biblioteksrum kan se ut 2025. Vad tar vi med oss in i framtiden och vilka tjänster och vilken service släpper vi taget om? Vad får det för konsekvenser för utformningen och användningen av biblioteksrummet? Deltagarna arbetar i grupper med case som utgår från olika bibliotekstyper och förutsättningar vilka sedan alla medverkande får ta del av.

Workshopen leds av:
Linn Bech-Hanssen, Universitetsbibliotekarie, Göteborgs Universitetsbibliotek, kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer
Mauritza Jadefrid
, Universitetsbibliotekarie, Göteborgs Universitetsbibliotek

Prova på Backcasting!

90 min
Hur kan vi planera för en tänkt framtid och veta vilka steg vi bör ta redan nu för att nå ett önskat läge längre fram i tiden? Backcasting är en metod som funnits ett tag men som fått en renässans på senare tid. Med folkbibliotekets rum som utgångspunkt och ökad relevans och behovsuppfyllelse i lokalsamhället som mål prövar vi metoden tillsammans.

Workshopen passar för dig som är nyfiken på en metod för att planera långsiktigt för framtiden. Du förutsätts inte ha några förkunskaper.

Workshopen leds av:
Anna Stigell, bibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek
Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek, region Skånes kulturförvaltning, och kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för verksamhetsutvecklande metoder

Upphovsrätt: biblioteksscenarier

90 min
I denna workshop diskuterar vi det advokat Jonas Holm gått igenom tidigare under dagen. Vi arbetar i grupper med olika scenarion kring hur vi kan tolka lagen ur ett biblioteksperspektiv och göra vår verksamhet digital. Du har möjlighet att bidra med dina erfarenheter och lyssna till hur andra bibliotek har valt att arbeta digitalt utifrån rådande lagstiftning.

Workshopen leds av:
Evelina Mibesjö, Kommunikatör, Folkbiblioteken i Lund
Emelie Lundqvist, Kommunikatör, Järfälla bibliotek, kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för kommunikation på bibliotek

Knytkonferens – välj ditt eget ämne!

Träffa och samtala med andra konferensdeltagare om angelägna ämnen som ni själva väljer. Du kan starta ett samtal och välja ett ämne, eller gå in i något av de redan påbörjade samtalen. Programmet skapas av den kunskap som ni har och vill dela med er av, och den kunskap ni efterfrågar.