Lyssna
06 Dec

Forskardagen

Tack till alla som deltog under Forskardagen 2017! Det blev en fullsatt heldag om digital integritet, med fantastiska talare och engagerad publik. Välkomna tillbaka hösten 2019!

Forskardagen vänder sig till alla som är verksamma inom bibliotekssektorn och närliggande verksamheter. Konferensen arrangeras nästa gång hösten 2019.

Forskardagen

Program 2017

Fika och registrering
Svensk biblioteksförening hälsar välkommen
Din enda identitet på sociala medier

Jan Nolin, professor, Högskolan i Borås

Med internets genombrott i mitten på 90-talet skedde en förändring i hur människor uppfattade och hanterade identitetsfrågor. Skapandet av Facebook i mitten på 00-talet gav ytterligare komplexitet gällande det digitala och det analoga jaget. På 10-talet har gränserna mellan den fysiska och den digitala världen allt mer lösts upp när människor ständigt är uppkopplade. Jan Nolin pratar om identitetens status i nuläget och ur ett historiskt perspektiv.

Paus
Truth or dare? They know more than the truth – now it´s time for you to dare and keep control over your data

Farzaneh Karegar, phd student, Karlstad university

In the digital world, there is a massive power imbalance between data processing entities and individuals. Few people know how their data is collected, used and shared – and how to find out and control it. Offering transparency for achieving this type of control plays an important role in the protection of individuals’ privacy. In this segment, Farzaneh Karegar talks about the Data Track tool she has been part of developing, which helps users to have more control and view over shared personal data. She will also show examples of amazing/scary information service providers have about us.

Detta föredrag hålls på engelska.

Lunch
Manipulation of human behavior – Artificial intelligence and the law

Stanley Greenstein, forskare, Stockholms universitet

Predictive modelling is exposing our humanity. Based on applied statistics, mathematics, machine learning and artificial intelligence, it uses algorithms to analyse big data and identify patterns invisible to humans. The knowledge is then incorporated into computer models, and used to identify and predict human activity – allowing for the manipulation of human behaviour. Predictive modelling is a powerful tool used by companies to identify business risks and opportunities. But its use can result in harms to the individual, especially in relation to personal autonomy. This talk examines predictive modelling from a legal perspective, among other things, ascertaining to what extent legal regimes, such as the General Data Protection Regulation, address the threats to personal autonomy from the use of predictive models?

Detta föredrag hålls på engelska.

Personuppgifter som betalningsmedel – Vilken roll spelar integritet i det datadrivna samhället?

Stefan Larsson, docent, Lunds universitet

Världens högst börsvärderade och rika företag handlar vare sig i olja eller finans utan i individers data. Samtidigt är många av de digitala tjänster vi ofrånkomligen använder varje dag gratis. Vad betyder det att det värde som våra personuppgifter, köpmönster och vänskapsband genererar i termer av konsumentprofiler används för riktad marknadsföring, individuell prisdifferentiering och personligt relevanta rekommendationstjänster? Vad leder denna datafiering av vår vardag till i stort? Hur ser konsumentperspektivet ut? Och hur ställer sig integritet och dataskydd i relation till datadrivna marknader?

Fika
Perspektiv på integritet – idag och i framtiden

Jacob Dexe, forskare, Research Institutes of Sweden

De senaste åren har vi producerat mer information än under mänsklighetens samlade historia innan dess. Information om våra känslor, vänner, intressen och köpvanor samlas, lagras, ompaketeras och säljs. Det är en värdefull råvara för såväl företag som myndigheter och användningen och tillgången kommer knappast att minska. Innebär detta att integriteten är död, eller är den bara utrotningshotad?

Slutord

Kontakt

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Utredare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig