Lyssna
03 Dec

Dagens talare

Detta är talarna som deltog under Forskardagen 2017. Konferensen återkommer hösten 2019.

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder

är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnar i sällskap med bland andra internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna.

Anne-Marie-Eklund Löwinders presentation (pdf)

Jan Nolin

är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hans forskning handlar om kritiska och samhälleliga perspektiv på den tekniska utvecklingen. Speciellt fokuserar han på internetutveckling, sociala medieplattformar och rörelser som betonar öppen delning av data, mjukvara och innehåll.

Jan Nolins presentation (pdf)

Jan Nolin

Farzaneh Karegar

Farzaneh Karegar

är doktorand vid institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet. Hon har en kandidatexamen från University of Tehran och magisterexamen från Shahid Beheshti University, båda inom datateknik. Farzaneh är medarbetare i forskargruppen Privacy and Security Gruop (PriSec) och fokuserar på användarvänlig insyn, integritetsfrågor och identitetshanteringssystem. Innan hon påbörjade doktorandstudierna var hos anställd som projektassistent inom det EU-finansierade projektet A4Cloud och det var där hennes intresse för integritetsfrågor väcktes.

Farzaneh Karegars presentation (pdf)

Stanley Greenstein

är forskare och adjunkt inom juridik och informationsteknologi vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Stanley har en fil. kand. och en juris. kand. från University of Cape Town, Sydafrika och en master inom juridik och IT från Stockholms universitet. Han disputerade (jur. dr.) vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen ”Our Humanity Exposed: Predictive Modelling in a legal context”. Han har varit medarbetare vid Swedish Law and Informatics Research Institute sedan 2006.

Stanley Greensteins presentation (pdf)

Stanley Greenstein

Stefan Larsson

Stefan Larsson

är docent i teknologi och social förändring, rättssociolog och jurist vid Lunds universitets internetinstitut och arbetar även som forskare och programchef för det digitala samhällsprogrammet vid tankesmedjan Fores. Stefans forskning är tydligt digitaliseringsinriktad och handlar bland annat om att förstå utvecklingen mot datadrivna marknader, digital konsumtion och tillit, profilering och vad “datafiering” av vår vardag medför i termer av konsumentskydd, integritet och samhällsförändring i stort. Stefan är medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd och släppte i april 2017 en rapport ihop med juridikforskare Jonas Ledendal om “personuppgifter som betalningsmedel”. I hans senaste bok, Conceptions in the Code. How Metaphors Explain Legal Challenges in Digital Times (Oxford University Press, 2017), använder han konceptuell metaforteori för att analysera och beskriva hur reglering av digitala fenomen är beroende av med vilka bilder och koncept de förstås.

Jacob Dexe

är forskare inom samhällspolitik och ICT på RISE SICS. Hans fokus ligger på hur företag och myndigheter tar ansvar för den data de samlar in om oss medborgare, och hur man kan göra god integritetshänsyn till en konkurrensfördel. Integritetsfrågorna handlar inte längre om huruvida man blir övervakad eller inte, utan istället om i vilka sammanhang informations sprids, och vilken möjlighet man har att kontrollera det.

Jacob Dexes presentation (pdf)

Jacob Dexe