Lyssna
03 Dec

Våra talare

Här kan du läsa om våra talare.
Vi har bjudit in ett antal forskare vars arbete knyter an till ett urval av de globala hållbarhetsmålen och de kommer att berätta om hur de tar sig an utmaningarna.

Ann Legeby

är professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Ann har doktorerat inom stadsbyggnad och har särskilt intresserat sig för stadsbyggandets sociala dimension. Segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman. Hennes forskning syftar till att öka förståelsen för hur stadsbyggandet påverkar livsvillkoren i olika stadsdelar och samhällen vilket kan kopplas till hållbarhet. Ann har också via sitt jobb på Sweco i Göteborg tagit initiativ till ett mentorprogram för att stötta unga i nordöstra Göteborg, en del av Angeredsutmaningen.

Jonas Söderholm

disputerade 2018 med en avhandling som belyser biblioteket som modell för att tillhandahålla en mängd olika typer av material genom lånande, utifrån exemplet verktygsbibliotek. Hans forskning berör bibliotekens roll i samhället, med särskilt intresse för det enskilda biblioteket i det omedelbart omgivande närsamhället. Jonas undervisar och forskar på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås sedan 2002.

Fotograf: Suss Wilén

Dino Viscovi

är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, och har under flera år tillsammans med kollegor i Malmö och Jönköping studerat äldre (65+) i Sverige och äldres vardag med eller utan digitala medier. Arbetet har hela tiden skett i nära samarbete med SeniorNet, en förening som ideellt arbetar med att digitalt inkludera äldre genom utbildning, fortbildning och support. I projekten arbetar vi med många olika metoder och material, och kan därför presentera såväl övergripande strukturella mönster som hur vardagen kan te sig på mikronivå.