Lyssna
03 Dec

Program Forskardagen

Program Forskardagen 2019

Årets Forskardag har temat hållbar utveckling. I nästan alla delar av samhället arbetar vi numera för en hållbar utveckling. Under namnet Agenda 2030 har FN identifierat utmaningar och tagit fram mål för den globala utvecklingen/global hållbarhet. Hållbar utveckling spänner över alla delar av samhället och det pågår forskning inom vitt skilda discipliner. Vi har bjudit in ett antal forskare vars arbete knyter an till ett urval av de globala hållbarhetsmålen och de kommer att berätta om hur de tar sig an utmaningarna.

Information och program kan komma att uppdateras.

Till anmälan

Forskardagen

Fika och registrering
Inledning
Bibliotekslån som konsumtion

Jonas Söderholm, fil. dr., universitetsadjunkt, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Kulturnärvaro: stadsbyggandets roll för jämlika livsvillkor

Ann Legeby, professor i arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga tekniska högskolan.

Lunch
Den ojämlika tekniken: äldres vardag med digitala medier

Dino Viscovi, fil.dr., universitetslektor, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet

Information om föreläsare kommer
Fika
Information om föreläsare kommer
Reflektioner och visioner med Agenda 2030-nätverket
Konferensen avslutas