Datum för evenemanget: 27 maj, 2020

Program Hållbara samhällen och bibliotek

På den här sidan finns program och tider för konferensen.

Här kan du läsa mer om våra medverkande

Program 27 maj

Välkommen!

Inledning med moderator Anders Mildner och konferensens projektledare Karin Martinsson.

Kunskapsdelning på indiska landsbygden

Kunskapsdelning av vetenskapliga resultat via folkbibliotek i indiska landsbygdssamhällen.

Föreläsningen hålls på engelska.

Medverkande: Priyanka Mohan, Strategic lead på M S Swaminathan Research Foundation

Kort paus

Cirka 10 minuter

Open Science in Africa

Delning av data och resultat för forskning och innovationer.

Föreläsningen hålls på engelska.

Medverkande: Johanna Havemann, konsult och coach inom Open Science Communication

Kort paus

Cirka 10 minuter

Biblioteken under coronakrisen

Panelsamtal med lägesbild från respektive bibliotek. Vad har fungerat och vad har inte gjort det? Vad tar vi med oss?

Medverkande: 

Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholm
Anya Feltreuter, bibliotekschef Mjölby
Anders Mildner, moderator

Utsatta gruppers behov av bibliotek

Föreläsning om utsatta grupper och hemlösas behov av information och bibliotekets tjänster.

Medverkande: Marie Eiriksson Engberg, bibliotekarie och projektledare för det danska nationella projektet ”Det tilgængelige Folkebibliotek”

Sammanfattning och framåt

Vi summerar förmiddagen och introducerar eftermiddagen.

Medverkande:
Anders Mildner, moderator
Karin Martinsson, projektledare

Lunchpaus

Cirka 1 timme

Undervisningsbiblioteken och omställningen

Hur har skol- och universitetsbiblioteken ställt om under krisen? Och vad väntar i framtiden?

Medverkande:
Maria Schedvin, Malmö Stad
Johanna Hansson, Uppsala universitetsbibliotek
Hanna Carlsson, Jenny Nyströmskolan i Kalmar
Anders Mildner, moderator

Kort paus

Cirka 10 minuter

Miljökonsekvenser av vår digitala livsstil

Hur kan vi arbeta förebyggande?

Föreläsningen hålls på engelska.

Medverkande: Kris De Decker, skribent och grundare Low-tech Magazine

Efter krisen – vi får inte gå tillbaka till hur det var

Efter coronakrisen finns fortfarande klimatkrisen kvar. Hur räddar vi klimatet en gång för alla?

Hålls på engelska.

Medverkande: Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco

Paus

Cirka 25 minuter

Oro i coronans tidevarv

Inspirationsföreläsning och samtal.

Medverkande:
Björn Hedensjö, psykolog
Anders Mildner, moderator

Kort paus

Cirka 10 minuter

Biblioteken som institution – vilken roll och relevans har de?

Föreläsning.

Medverkande: Nina Simon, Spacemaker och VD för OF/BY/FOR ALL

Tack för idag!

Avslutning med moderator Anders Mildner och projektledare Karin Martinsson.