Konferensen startar: 9 nov, 2022

Call for abstracts

Välkommen till konferensen som i år hålls på plats i Borås!

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning vill främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet. På den här sidan finns information om hur du skickar in ditt bidrag och i nästa steg utvecklar ditt abstract till ett färdigt paper. Temat för årets konferens är ”Bibliotekarie! Då. Nu. Sen”. Temat anknyter till Bibliotekshögskolans 50-årsjubileum.

Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden? Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet!

Anmälan av konferenspapers sker i två steg:

Steg 1 – Ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll

Senast 7 juni

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men texten bör omfatta följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion

Sänd ditt abstract (300–500 ord) i pdf-format till motesplats-papers@hb.se
Kom ihåg att ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress!

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som i nästa steg utvecklas till hela papers. Senast 16 juni lämnas skriftligt besked om medverkan.

Steg 2 – Utveckling och inlämning av paper

Senast 3 oktober 2022

När ditt bidrag antagits utvecklar du ditt abstract till ett konferenspaper. Notera följande:

  • Använd denna mall. Den första sidan innehåller uppgifter om bidragets titel, författarnamn, organisation samt e-postadress.
  • Texten bör innehålla problemformulering, metod/genomförande, resultat och diskussion samt en litteraturförteckning.
    Författaranvisningar för papers till Mötesplatskonferensen
  • Rekommenderad omfattning: 2000–3000 ord (ca 4–6 A4-sidor). Använd i löptexten Times New Roman, 12 punkter och enkelt radavstånd.
  • Sänd ditt bidrag i Pdf-format till: motesplats-papers@hb.se

Bidragen kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i en samlingsvolym av Svensk Biblioteksförening. Efter konferensen har du möjlighet att bearbeta ditt paper inför publicering. Deadline inför publicering: 1 december 2022. Skicka ditt färdiga och korrekturlästa paper till motesplats-papers@hb.se

Max två presentatörer av respektive bidrag. Varje presentation ska vara max 20 minuter lång (därefter finns 10 minuter ytterligare för frågor). Vi bjuder på en (1) konferensavgift per konferenspaper.

Frågor?

Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning

Programkommittén

Frågor om att skriva abstracts och papers? Kontakta oss i konferensens programkommitté.

email Programkommittén, Mötesplats Profession – Forskning