Lyssna
22 Okt

Call for papers

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning främjar kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskning och praktiskt arbete på biblioteken. Vi söker nu er som vill presentera ett projekt, en utredning eller en metod på konferensen. Vi välkomnar bidrag från forskare och alla delar av bibliotekssektorn.

Anmälan av konferenspapers sker i två steg:

Steg 1 – Sammanfattande skiss av bidragets innehåll

Senast den 23 april 2018

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men sammanfattningen bör omfatta följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion

Använd denna mall för din sammanfattning (doc)

Instruktioner gällande käll- och litteraturförteckning (pdf)

Sänd din skiss (cirka 1 000 ord) i pdf-format till motesplats-papers@hb.se
Ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress.

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de sammanfattningar som får klartecken för att utvecklas till hela papers. Senast den 1 juni lämnas skriftligt besked om medverkan till samtliga skribenter.

Steg 2 – Utveckling och inlämning av konferenspaper

Senast den 7 september 2018

När ditt bidrag antagits utvecklar du din skiss till ett konferenspaper. Notera följande:

  • Den första sidan ska innehålla uppgifter om författarnamn, organisation, e-postadress samt bidragets titel.
  • Texten bör innehålla redogörelser för problemformulering, metod/genomförande, resultat och diskussion samt en litteraturförteckning.
  • Omfattningen bör vara 2 500–5 000 ord (cirka 5–10 A4-sidor). Använd i löptexten Times New Roman, 12 pt och enkelt radavstånd. Maximalt 3 rubriknivåer (16 / 14 / 12 pt, fetstil).

Sänd ditt bidrag, både som Word- och Pdf-fil, till: motesplats-papers@hb.se
Antagna bidrag kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i databasen DiVA.

Max två presentatörer av respektive bidrag. Vi bjuder på en (1) konferensavgift per konferenspaper.

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig