Konferensen startar: 4 nov, 2020

Call for abstracts

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning vill främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet. På den här sidan finns information om hur du skickar in ditt bidrag och i nästa steg utvecklar ditt abstract till ett färdigt paper.

Om konferensen och årets huvudtalare

Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet. Temat för årets konferens är ”Bildning i en digital tid?” Skriv gärna på det temat – som vi tolkar brett – men vi tar även emot andra angelägna bidrag för övervägande.

Anmälan av konferenspapers sker i två steg:

Steg 1 – Ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll

Senast 31 maj 2020 Observera att sista datum för att skicka in abstracts har passerat

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men sammanfattningen bör omfatta följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion

Sänd ditt abstract (300–500 ord) i pdf-format till motesplats-papers@hb.se
Ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress.

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som i nästa steg utvecklas till hela papers. Senast 18 juni lämnas skriftligt besked om medverkan.

Steg 2 – Utveckling och inlämning av paper

Senast 1 oktober 2020

När ditt bidrag antagits utvecklar du ditt abstract till ett konferenspaper. Notera följande:

  • Använd denna mall. Den första sidan ska innehålla uppgifter om bidragets titel, författarnamn, organisation samt e-postadress.
  • Texten bör innehålla problemformulering, metod/genomförande, resultat och diskussion samt en litteraturförteckning. Anvisningar om formalia finns i detta dokument:
    Författaranvisningar för paper
  • Rekommenderad omfattning: 2000–3000 ord (ca 4–6 A4-sidor). Använd i löptexten Times New Roman, 12 punkter och enkelt radavstånd.
  • Sänd ditt bidrag i Pdf-format till: motesplats-papers@hb.se

Bidragen kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i en samlingsvolym av Svensk biblioteksförening. Efter konferensen har du möjlighet att bearbeta ditt paper inför publicering. Deadline inför publicering: 1 december 2020. Skicka ditt färdiga och korrekturlästa paper till motesplats-papers@hb.se

Max två presentatörer av respektive bidrag. Varje presentation ska vara max 20 minuter lång (därefter finns 10 minuter ytterligare för frågor).

Frågor?

Mötesplats Profession – Forskning
Mötesplats Profession – Forskning

Programkommittén

Frågor om att skriva abstracts och papers? Kontakta oss i konferensens programkommitté.

Maila mig