Konferensen startar: 4 nov, 2020

Program

Här presenterar vi programmet för Mötesplats Profession – Forskning 2020, på temat ”Bildning i en digital tid?”.

Hela programmet äger rum digitalt, via Zoom. De två huvudtalarnas föreläsningar spelas in och tillgängliggörs under november. Paperseminarierna spelas inte in.

Om konferensen och huvudtalarna

4 november

Välkomna!

Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet
Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Moderator: Per Wisselgren, Umeå universitet

Till samhällets försvar: En bildningspolitisk idé för de kunskapsuppehållande institutionerna

Föreläsning med Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, och författare.

Föreläsningen spelas in och tillgängliggörs under november.

Moderator: Per Wisselgren, Umeå universitet

Paus

Parallella seminarier

Spår 1: Forskning – Profession – Samverkan

Moderator: Ingrid Schild, Umeå universitet

Möjligheternas bibliotek: lärande i det livslånga biblioteket
Lotta Wogensen, Malmö Universitetsbibliotek

Den forskande UH-bibliotekarien
Andrea Carozzi Bjurström, Katarina Michnik, Linn Bech-Hanssen, Mauritza Jadefrid, Göteborgs Universitet

Spår 2: Litteratur och läsning

Moderator: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Läsfrämjande som professionellt objekt – fortbildningkurs på regionalt uppdrag
Maria Ringbo, Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Läsfrämjande som professionellt objekt – ett följeforsknings-projekt
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås

Paus
Spår 1 forts: Forskning – Profession – Samverkan

Moderatorer: Jonas Lindahl och Richard Danell, Umeå universitet

AI och algoritmer för bibliotek och brukare
Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala Universitetsbibliotek

Latenta ämnen i klimatforskning: en explorativ kartläggning i samverkan mellan akademi och profession
Kalle Karlsson, Högskolan i Borås

Spår 2 forts: Litteratur och läsning

Moderator: Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Glänta – barnbibliotek på sjukhus
Jenny Meyer, Catarina Rådefjäll, Region Jönköpings län

Lättläst i cirklar
Kendra McDonnell, Umeå kultur

Digitalt mingel

Värdar: Susanne Ljungström och Anna Swärd Bergström, Svensk biblioteksförenings Regionförening Västerbotten.

Slut för dagen

5 november

Att göra delaktighet: möjliga metoder och verktyg för biblioteken

Föreläsning med Lisa Olsson Dahlquist, forskare vid Lunds universitet, avdelningen för ABM och digitala kulturer, Institutionen för kulturvetenskaper.

Föreläsningen spelas in och tillgängliggörs under november.

Moderator: Per Wisselgren, Umeå universitet

Paus

Parallella seminarier

Spår 3: Spaning – förändring – utveckling

Moderator: Helena Björnwall Åström, Regionbibliotek Västerbotten

Omvärldsbevakning i regional biblioteksverksamhet
Ola Pilerot, Högskolan i Borås

Utvärdering inom bibliotekssektorn
Ingrid Schild, Umeå universitet

Spår 4: ”Det digitala” på biblioteket

Moderator: Helena Karlström, Umeå stadsbibliotek

Biblioteken, medborgarna och den digitala kompetensen
Högskolan i Borås

  • Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med ”det digitala” och vad kan det leda till?
    Karen Nowé-Hedvall
  • Den regionala biblioteksverksamhetens dilemma
    Malin Ögland
  • Digitalt först – vem bryr sig?
    Jenny Lindberg
Kort paus
Spår 3 forts: Spaning – förändring – utveckling

Moderator: Malin Utter, Bibliotekshögskolan

Biblioteket i distansläge – en tid att lära för framtiden
Emma Burman, Linköpings Universitetsbibliotek

Förändringsprocesser – MIK i arbetsgrupp och verksamhet
Jonna Steinrud, Säters bibliotek

Spår 4 forts: ”Det digitala” på biblioteket

Moderator: Ola Pilerot, Högskolan i Borås

Det handlar om känslor mer än om teknik: Digital delaktighet genom tjänstedesign
Jon Fällström, Umeå Stadsbibliotek

Tjänstedesign och innovationssprintar för att jobba demokratiskt och användarcentrerat med digital kompetens
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

Lunchpaus
Spår 5: Ett akademiskt landskap i rörelse

Moderator: Björn Hammarfelt, Högskolan i Borås

Bildning i gränslandet mellan digital humaniora och BoI
Olle Sköld, Åse Hedemark, Isto Huvila, Amalia Juneström, Uppsala universitet

Litteraturens digitala domäner
Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Utbildning för bildning: Greta Linder och bibliotekarieprofessionens genuskodning
Per Wisselgren, Umeå universitet

Spår 4 forts: ”Det digitala” på biblioteket

Moderator: Karen Nowé-Hedvall, Högskolan i Borås

På tal om publiceringsdata – datavisualisering som kommunikationsmedel
Sanna Ulfsparre, Umeå universitetsbibliotek

”Jag fick aldrig chansen att gå i skolan” – om IKT-vanor och behov hos vuxna som är i början av sin litteracitetsutveckling
Kendra McDonnell, Umeå kultur

Prosumentbibblan – en portabel digital upplevelse – och Skaparbibbla
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

Avslutning och presentation av nästa konferensort

Lisa Gemmel, Svensk biblioteksförening

Konferensen slut

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig