Konferensen startar: 4 nov, 2020

Program

Här presenterar vi programmet för Mötesplats Profession – Forskning 2020, på temat ”Bildning i en digital tid?”.

Du som anmäler dig får länkar till konferensens papers i din bekräftelse.

Hela programmet äger rum digitalt, via Zoom

Anmäl dig här Om konferensen och huvudtalarna

4 november

Välkomna!

Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet
Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Till samhällets försvar: En bildningspolitisk idé för de kunskapsuppehållande institutionerna

Föreläsning med Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, och författare.

Paus

Parallella seminarier

Spår 1: Forskning – Profession – Samverkan

Möjligheternas bibliotek: lärande i det livslånga biblioteket
Lotta Wogensen, Malmö Universitetsbibliotek

Den forskande UH-bibliotekarien
Andrea Carozzi Bjurström, Katarina Michnik, Linn Bech-Hanssen, Mauritza Jadefrid, Göteborgs Universitet

Spår 2: Litteratur och läsning

Läsfrämjande som professionellt objekt – fortbildningkurs på regionalt uppdrag
Maria Ringbo, Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Läsfrämjande som professionellt objekt – ett följeforsknings-projekt
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås

Paus
Spår 1 forts: Forskning – Profession – Samverkan

AI och algoritmer för bibliotek och brukare
Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala Universitetsbibliotek

Latenta ämnen i klimatforskning: en explorativ kartläggning i samverkan mellan akademi och profession
Kalle Karlsson, Högskolan i Borås

Spår 2 forts: Litteratur och läsning

Glänta – barnbibliotek på sjukhus
Jenny Meyer, Maria Bom, Region Jönköpings län

Lättläst i cirklar
Kendra McDonnell, Umeå kultur

Slut för dagen

5 november

Att göra delaktighet: möjliga metoder och verktyg för biblioteken

Föreläsning med Lisa Olsson Dahlquist, forskare vid Lunds universitet, avdelningen för ABM och digitala kulturer, Institutionen för kulturvetenskaper.

Paus

Parallella seminarier

Spår 3: Spaning – förändring – utveckling

Omvärldsbevakning i regional biblioteksverksamhet
Ola Pilerot, Högskolan i Borås

Utvärdering inom bibliotekssektorn
Ingrid Schild, Umeå universitet

Spår 4: ”Det digitala” på biblioteket

Biblioteken, medborgarna och den digitala kompetensen
Högskolan i Borås

  • Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med ”det digitala” och vad kan det leda till?
    Karen Nowé-Hedvall
  • Den regionala biblioteksverksamhetens dilemma
    Malin Ögland
  • Digitalt först – vem bryr sig?
    Jenny Lindberg
Kort paus
Spår 3 forts: Spaning – förändring – utveckling

Biblioteket i distansläge – en tid att lära för framtiden
Emma Burman, Linköpings Universitetsbibliotek

Förändringsprocesser – MIK i arbetsgrupp och verksamhet
Jonna Steinrud, Säters bibliotek

Spår 4 forts: ”Det digitala” på biblioteket

Det handlar om känslor mer än om teknik: Digital delaktighet genom tjänstedesign
Jon Fällström, Helena Karlström, Umeå Stadsbibliotek

Tjänstedesign och innovationssprintar för att jobba demokratiskt och användarcentrerat med digital kompetens
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

Lunchpaus
Spår 5: Ett akademiskt landskap i rörelse

Bildning i gränslandet mellan digital humaniora och BoI
Olle Sköld, Åse Hedemark, Isto Huvila, Amalia Juneström, Uppsala universitet

Litteraturens digitala domäner
Julia Pennlert, Högskolan i Borås

På tal om publiceringsdata – datavisualisering som kommunikationsmedel
Sanna Ulfsparre, Umeå universitetsbibliotek

Spår 4 forts: ”Det digitala” på biblioteket

Utbildning för bildning: Greta Linder och bibliotekarieprofessionens genuskodning
Per Wisselgren, Umeå universitet

”Jag fick aldrig chansen att gå i skolan” – om IKT-vanor och behov hos vuxna som är i början av sin litteracitetsutveckling
Kendra McDonnell, Umeå kultur

Prosumentbibblan – en portabel digital upplevelse – och Skaparbibbla
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

Avslutning och presentation av nästa konferensort
Konferensen slut

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig