Lyssna
22 Okt

Program

Här presenterar vi programmet för Mötesplats Profession – Forskning. För att läsa om konferensens talare och seminariernas innehåll, besök vår sida om talare och seminarier.

Mötesplats Profession – Forskning

Måndag 22 oktober
Registering

Lokal: Glaset

Välkomna!

Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Lokal: Linné

Bibliotekarien och professionen

Ola Agevall, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

För tio år sedan gjorde Svensk biblioteksförening en sammanställning av den forskning som bedrivits om bibliotekarieprofessionen. Sedan dess har diskussionen om professionerna och deras roll i samhället fått förnyad aktualitet. Professionsförbund har bildats, regeringen har tillsatt en tillitsdelegation och i samhällsdebatten lyfts professionalism fram i sökandet efter alternativa styrformer. Samtidigt är det professionella landskapet självt i förändring. Ola Agevall diskuterar i sitt anförande hur professioner fungerar, vad som krävs för att de ska kunna göra det, och vad som håller på att hända med det svenska professionslandskapet.

Lokal: Linné

Forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet

Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Lokal: Linné

Fika

Kaffe, te och veganskt fikabröd.

Lokal: Glaset

Parallella seminarier (120 min)
Spår 1: Samverkan

Lokal: H1310

Universitetsbiblioteket som arena för universitetsövergripande verksamhet – exemplet högskolepedagogik
Niklas Ammert och Catta Torhell, Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet

Pedagogiskt centrum – en modell för samverkan och kommunikation (pdf)
Ulrika Boström, Emmelie Ernst, Therése Haglind, Jönköpings kommun

Samspel mellan politiker och tjänstemän – hinder och möjligheter (pdf)
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås

Moderator: Joacim Hansson, Linnéuniversitetet

Spår 2: Utveckling

Lokal: H1311

Forskarnas galleri – forskningskommunikation i det trovärdiga rummet (pdf)
Lotti Dorthé, Sara Kjellberg, Annsofie Olsson och Lotta Wogensen, Malmö universitetsbibliotek

Sluta gissa! Strategier för att arbeta med UX i vardagen
Anna Hallberg, Ida Henriksson, Tove Lorentzon och Johanna Palm, Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet

Högskolebibliotekariers informationsanvändning (pdf)
Ola Pilerot, Högskolan i Borås

Moderator: Katarina Michnik, Högskolan Borås

Mingel

Lokal: Universitetsbiblioteket

Middag

Gemensam, serverad middag i restaurangen. Vegansk meny.

Lokal: Restaurang Rasken

 

Mötesplats Profession – Forskning

Tisdag 23 oktober
Forskningsprojektet Unga berättar

Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

Åse Hedemark kommer att tala om resultatet av en fokusgruppsundersökning med tonåringar kallad ”Unga berättar”. Syftet med studien är att, utifrån ungdomars egna utsagor, undersöka deras upplevelser och erfarenheter av berättelser och läsning, i relation till bibliotekens verksamhet. Det har genomförts fokusgruppsintervjuer i fyra olika län med totalt cirka 100 tonåringar, och Åse berättar här för första gången om de preliminära resultaten av undersökningen.

Lokal: Linné

Fika

Kaffe, te och veganskt fikabröd.

Lokal: Glaset

Parallella seminarier (120 min)
Spår 1: Barn

Lokal: H1310

Bibliotekens verksamheter för barn med funktionsvariationer i Stockholms län (pdf)
Lynn Alpberg, Stockholms stadsbibliotek

Tidig språkintervention med dialogläsning – forskning och praktik (pdf)
Emma Bergström, Linnéuniversitetet, och Sara Wijk, Biblioteksutveckling, Blekinge Kronoberg

Babybabbel (pdf)
Elina Garp och Erika Lundvall, Västerås Stadsbibliotek

Moderator: Jenny Lindberg, Högskolan Borås

Spår 2: Digitalisering

Lokal: H1311

Digital humaniora utmanar biblioteket (pdf)
Emma Burman, Linköpings Universitetsbibliotek, och Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala Universitetsbibliotek

Ökar internetanvändning sannolikheten för folkbiblioteksanvändning? (pdf)
Catarina Eriksson och Katarina Michnik, Högskolan i Borås

Hur fungerar digitala bibliotek i praktiken? (pdf)
Madeleine Lundman, Linnéuniversitetet

Moderator: Julia Pennlert, Högskolan i Borås

Vegansk lunchbuffé

Lokal: Glaset

Parallella seminarier (90 min)
Spår 1: Utmaningar

Lokal: H1310

Varför så svårt? Om nationella minoriteter på kommunala bibliotek
Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket, och Cecilia Brisander, Regionbibliotek Stockholm

Valet är ditt (pdf)
Annika Lindqvist och Ulla-Carin Stenberg, Arvika bibliotek

Skarpt läge – hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek (pdf)
Viktoria Reuterskiöld, Högskolan i Borås

Moderator: Ola Pilerot, Högskolan i Borås

Spår 2: Läsning

Lokal: H1311

Lättlästcirklar
Peter Björkman

Litteratur genom örat – ett pilotprojekt om ljudbokens potential och begränsningar
Julia Pennlert, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Moderator: Maria Ringbo, Högskolan i Borås

Panelsamtal

Panelen samtalar om de möjligheter kontakten mellan forskning, profession och utbildning ger.

Medverkande:
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
Olof Sundin, Lunds universitet
Catta Torhell, Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet
Malin Ögland, Högskolan i Borås
Moderator: Karin Linder, Svensk biblioteksförening

Lokal: meddelas senare

Avslutning

Programkommittén avrundar och sammanfattar konferensen.

Lokal: meddelas senare

Kontakt

Katarina Wiberg
Katarina Wiberg

Forsknings- och utvecklingssekreterare

Arbetar med universitets- och högskolebibliotek, specialbibliotek, upphovsrätt, kulturarv, forskningsinitierande stöd, LIBER, Eblida, kontaktperson för Collijn-juryn.

076-526 12 36

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig