Nästa konferens startar: 4 nov, 2020

Papers och presentationer 2018

Här hittar du material från alla paperseminarier och föredrag som hölls under Mötesplats Profession – Forskning 2018.

Mötesplats Profession – Forskning 2020

Åse Hedemark

Åse Hedemark är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse kretsar kring föreställningar om folkbibliotek och dess verksamhet men också kring barn och läsfrämjande. Åse forskar för närvarande i ett projekt kallat Att skapa den läsande medborgaren. Offentlig debatt och politik 1945–2017 finansierat av Vetenskapsrådet. Foto: Bertil Wergelius

Åse Hedemarks presentation från Mötesplats Profession – Forskning (pptx)

Ola Agevall

Ola Agevall är professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, och förestår sedan 2010 Forum för professionsforskning. Han disputerade 1999 vid Uppsala universitet, på avhandlingen A Science of Unique Events: Max Weber’s Methodology of the Cultural Sciences. I sin forskning har Ola Agevall rört sig över flera olika områden. Förutom att vidareföra avhandlingens intresse för klassisk sociologi har han forskat om mobbnings- och stereotypbegreppens historia lika väl som om hur svenska folket lärde sig spela dragspel. Men framför allt har han de senaste åren sysslat med studier av professioner. På detta forskningsfält har han varit engagerad i två större forskningsprojekt. Det ena projektet heter Kunskapssamhällets bärare (VR). Projektet har syftat till att kartlägga det svenska professionella landskapet och göra reda för dess uppkomst, dynamik och omvandlingar. Det andra forskningsprojektet studerar den högre utbildningens omvandlingar under efterkrigstiden, där professionsutbildningarnas inträde och expansion har spelat en viktig roll.

Se Ola Agevalls föreläsning via Linnéuniversitetets play-tjänst (nytt fönster)

Paperseminarier

Alla papers som presenterades under Mötesplats Profession – Forskning 2018 finns att läsa hos Linnéuniversitetet:
Material från Mötesplats Profession – Forskning 2018 (nytt fönster)

Kontakt

Jenny Nilsson
Jenny Nilsson

Utredare

Arbetar med skol- och barnbiblioteksfrågor, Nationella skolbiblioteksgruppen, MIK, läsfrämjande, utvecklingsstöd, kontaktperson för plakettjuryn, IFLA och nordiskt samarbete.

070-695 11 29

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig