Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier. Problemställningar vi försöker identifiera handlar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie- och kommunikationssamhället. Vi är också intresserade av hur tillämpningen av digitala tjänster utvecklas. Nätverket finns på bloggen Digibib.se, öppnas i nytt fönster,, på Facebook och på Twitter. I sociala medier använder nätverket hashtag #digibib.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.