Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier. Problemställningar vi försöker identifiera handlar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie- och kommunikationssamhället. Vi är också intresserade av hur tillämpningen av digitala tjänster utvecklas. Nätverket finns på bloggen Digibib.se, öppnas i nytt fönster,, på Facebook och på Twitter. I sociala medier använder nätverket hashtag #digibib.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Annika Winning
Annika Winning

Maila mig

Abdullatif Haj Mohammad
Abdullatif Haj Mohammad

Bibliotekspedagog, Sundsvall

Maila mig

Tobias Nordberg
Tobias Nordberg

Maila mig

Pia Brinkfeldt
Pia Brinkfeldt

Ledamot, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten

Maila mig

Björn Waller
Björn Waller

Ledamot, Botkyrka bibliotek

Maila mig

Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster
Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster

E-postlista

Maila mig