Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden. Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och enhets- och avdelningschefer inom folkbibliotek för att skapa nytta och värde i arbetet för att säkra folkbibliotek i dagens och morgondagens samhälle.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.