Nätverket ska vara ett stöd för alla bibliotek som arbetar med målgruppen nyföretagare och småföretagare. Vi arbetar med alla frågor som rör medieplanering, informationsförsörjning och aktiviteter riktade till småföretagare och nyföretagare ute på Sveriges folkbibliotek. Vi vill verka för att förbättra bibliotekens tjänster gentemot företagare, samt höja vår egen kompetens när det gäller att söka näringslivsinformation. Alla intresserade bibliotekarier som är medlemmar i Svensk biblioteksförening är välkomna att vara med.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.