Barn Bibliotek Webbs (BBW) fokus är användarvänliga bibliotekswebbar och digitala bibliotekstjänster för alla under 18 år. Vi lyfter och utvecklar det läsfrämjande arbetet för barn och ungdomar som pågår på webben och i andra digitala former. BBW har som mål att lyfta frågan nationellt. Nätverket vänder sig till alla som arbetar med och är intresserade av dessa frågor.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.