Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030

Syftet med nätverket för bibliotek och Agenda 2030 är att samla bibliotek och bibliotekarier som arbetar för att uppnå de globala målen genom sin verksamhet. Vi vill visa både för biblioteksväsendet och samhället i stort hur bibliotek på olika sätt kan bidra till uppfyllandet av de globala målen. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning vill vi skapa engagemang kring Agenda 2030 och rollen bibliotek kan spela i det globala och lokala arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Här kan du läsa expertnätverkets blogg (nytt fönster)

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030

Maila mig

Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030
Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030

E-postlista

Maila mig