Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur man hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Nätverket kan även vara ett forum för nationell och internationell omvärldsbevakning, framför allt kring upphovsrättsfrågor i undervisning och forskning.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Växjö stadsbibliotek

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Inga-Lill Nilsson
Inga-Lill Nilsson

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

Maila mig

Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt
Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

E-postlista

Maila mig