Syftet med nätverket är att öka intresset för upphovsrätt, att sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill vi öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur man hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Nätverket kan även vara ett forum för nationell och internationell omvärldsbevakning, framför allt kring upphovsrättsfrågor i undervisning och forskning.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.