Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med Äppelhyllor och tillgänglig verksamhet för barn och unga. Här kan erfarenheter och idéer om till exempel marknadsföring av hyllan och praktiska tips om inköpsvägar blandas. Alla intresserade är välkomna!

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Om Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På Äppelhylla finns böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje för barnen, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen.

I Äppelhyllan finns medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, talböcker, bok & talbok, skönlitteratur och ren information om olika funktionsnedsättningar. Äppelhyllan är för barn med funktionsnedsättningar, för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Anna Fahlbeck

Anna Fahlbeck

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

email Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor, Anna Fahlbeck

Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor