Expertnätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande. Nätverket ska utbyta erfarenheter om utveckling av det pedagogiska mötet med användaren i såväl det fysiska som det virtuella rummet.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.