Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer behöver samverka. Biblioteken är en sådan aktör.

Syftet med nätverket är bland annat att öka medvetenheten inom olika biblioteksformer kring vilka roller dessa kan komma att ta i händelse av kris eller krig. Behöver till exempel ett folkbibliotek ta hänsyn till andra aspekter än ett forskningsbibliotek? Det kan även handla om att medvetandegöra beslutspersoner och myndigheter kring bibliotekens verksamhet, politiska uppdrag och styrdokumentens formuleringar. Men också om att problematisera och diskutera frågor som handlar om rent praktiska arbetsuppgifter såsom hur informationsförsörjning kan se ut i händelse av kris eller krig, eller hur bibliotekens lokaler upplåts.

Nätverket formerar sig under 2021 och kommer att vara öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Jenny Lindmark Svedgård

Jenny Lindmark Svedgård

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

email Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret, Jenny Lindmark Svedgård

Bengt Kleijn

Bengt Kleijn

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

email Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret, Bengt Kleijn

Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret