Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer behöver samverka. Biblioteken är en sådan aktör.

Syftet med nätverket är bland annat att öka medvetenheten inom olika biblioteksformer kring vilka roller dessa kan komma att ta i händelse av kris eller krig. Behöver till exempel ett folkbibliotek ta hänsyn till andra aspekter än ett forskningsbibliotek? Det kan även handla om att medvetandegöra beslutspersoner och myndigheter kring bibliotekens verksamhet, politiska uppdrag och styrdokumentens formuleringar. Men också om att problematisera och diskutera frågor som handlar om rent praktiska arbetsuppgifter såsom hur informationsförsörjning kan se ut i händelse av kris eller krig, eller hur bibliotekens lokaler upplåts.

Expertnätverket har en Facebook-grupp: Bibliotekens roll i totalförsvaret, länk öppnas i nytt fönster. För frågor gällande detta får ni gärna vända er till Facebook-gruppen.

Nätverket har format sig under 2021 och är öppet för alla enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete

Detta är en verktygslåda för bibliotekens arbete med att planera inför, och i händelse av, kris, höjd beredskap och krig. Materialet är framtaget av Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret, tillsammans med biblioteksmedarbetare från olika typer av bibliotek runt om i Sverige under ett antal workshops.

Verktygslådan innehåller:

  • En kartläggning av allmänhetens informationsbehov vid kris eller höjd beredskap
  • En översikt hur dessa anknyter till bibliotekens uppdrag och verksamhet
  • Ett metodunderlag för lokalt arbete som kan laddas ned
  • En aktörskarta

Till Verktygslådan

Mina grupper – Svensk biblioteksförenings medlemsforum

Expertnätverken har tillgång till egna forum i ”Mina grupper” som du når genom att logga in på Svensk biblioteksförenings medlemssida. Du som är medlem kan logga in via en länk i toppmenyn på föreningens webbplats biblioteksforeningen.se. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in hittar du gruppen under fliken ”Mina grupper” i vänstermenyn. Om du är medlem i flera expertnätverk kommer du att se flera grupper på din sida. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om Mina grupper.” Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor gällande nätverket.

Jenny Lindmark Svedgård

Jenny Lindmark Svedgård

Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

email Kontaktperson för Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret, Jenny Lindmark Svedgård