Expertnätverket för bibliotekens tillgänglighetsarbete och verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Syftet med nätverket är att genom ökat samarbete stödja, förbättra och utveckla folkbibliotekens arbete för vuxna och unga personer med funktionsnedsättning och olika funktionsvariationer. Nätverkets fokus ligger på medieutbud, arrangemang och andra tjänster samt fysisk och digital tillgänglighet till biblioteken.

Nätverket strävar efter att ta avstamp i målgruppernas upplevda verklighet och att problematisera normer kring funktionsförmåga. Målgruppen unga är flytande men ett riktmärke är personer i gymnasieålder och uppåt. För de yngre barnen finns ett eget expertnätverk: Expertnätverket för bibliotek som har äppelhyllor.

Intresserad av att gå med i expertnätverket? Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Foto: Fredrik Hjerling.
Mina grupper – Svensk biblioteksförenings medlemsforum

Expertnätverken har tillgång till egna forum i ”Mina grupper” som du når genom att logga in på Svensk biblioteksförenings medlemssida. Du som är medlem kan logga in via en länk i toppmenyn på föreningens webbplats biblioteksforeningen.se. Om det är första gången du loggar in behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”.

När du har loggat in hittar du gruppen under fliken ”Mina grupper” i vänstermenyn. Om du är medlem i flera expertnätverk kommer du att se flera grupper på din sida. Kontakta info@svbib.se om du har några frågor om Mina grupper.” Kom ihåg att du endast kan skapa lösenord med den e-postadress du anmält till föreningens medlemsregister.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Maria Luckman

Maria Luckman

Kontaktperson för expertnätverket

email , Maria Luckman