Expertnätverket för de tekniska universitets-biblioteken

Detta expertnätverk är främst för dig som är bibliotekarie eller informationsspecialist på ett svenskt lärosäte som arbetar mot tekniska utbildningar. Syftet med nätverket är att skapa samarbete kring de gemensamma frågor vi har, till exempel pedagogisk utveckling av vårt arbete och gemensamt stöd för teknisk utveckling och tekniska resurser som är av högt intresse för våra lärosäten. Nätverket ska också vara ett forum för erfarenhetsutbyte och skapa tillfällen för gemensam kompetensutveckling. Under våra träffar vill vi exempelvis bjuda in forskare från de olika B&I-utbildningarna i Norden för att stärka banden mellan vetenskap och profession. Nätverket siktar på att hålla både digitala och fysiska träffar.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

 

Expertnätverket för de tekniska universitetsbiblioteken

Expertnätverket för de tekniska universitetsbiblioteken

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för de tekniska universitetsbiblioteken