Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekens digitala tjänster verkar för kunskapsspridning och inspiration på området ny teknik/nya medier. Problemställningar vi försöker identifiera handlar om vad, hur och till vilka. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie- och kommunikationssamhället. Vi är också intresserade av hur tillämpningen av digitala tjänster utvecklas.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening eller anmäld som representant i nätverket för institutionell medlem. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Annika Winning

Annika Winning

Kontaktperson Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster

email Kontaktperson Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster, Annika Winning

Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster

Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverk för digitala bibliotekstjänster