Expertnätverket för folkbibliotekschefer

Nätverket arbetar med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden. Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och enhets- och avdelningschefer inom folkbibliotek för att skapa nytta och värde i arbetet för att säkra folkbibliotek i dagens och morgondagens samhälle.

Intresserad? Nätverket är öppet för bibliotekschefer och enhets- och avdelningschefer inom folkbibliotek. Du behöver även vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Expertnätverk för folkbibliotekschefer

Expertnätverk för folkbibliotekschefer

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverk för folkbibliotekschefer