Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Nätverkets syfte är att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Bilden föreställer en ring med flera symboler i. Symbolerna står för olika minoritetsfolk.

Mer om nätverket

De fem nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samerna, som också är ett urfolk, är prioriterade grupper på alla bibliotek. Nätverket är för, med och om nationella minoriteter. Nätverket samlas runt användarnas behov och de rättigheter nationella minoriteter har i förhållande till biblioteken. De nationella minoriteternas rättigheter regleras genom flera lagar som biblioteken och användarna behöver ha goda kunskaper om. Området spänner över alla åldersgrupper och nästan alla användargrupper biblioteken har.

Genom att sprida goda exempel och strategier kan nätverket bidra till att stärka området och skapa utveckling. Vi vill skapa ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Nätverkets syfte är att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt stöd rättighetsbärande kollegor emellan.

Nätverket kommunicerar i en Facebook-grupp, e-postlista, och genom nätverksträffar med mera.

Kontakt

Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna

Åsa-Maria Berg Levinsson

Åsa-Maria Berg Levinsson

Bibliotekarie, Borås Stad - Stadsbiblioteket

email Bibliotekarie, Borås Stad - Stadsbiblioteket, Åsa-Maria Berg Levinsson