Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

Nätverket är till för alla som arbetar med mobil biblioteksverksamhet, alltifrån dragkärror och pop up-pirror till ellastcyklar, elbilar och bokbussar, för att nå nya biblioteksbesökare på oväntade platser, och även locka kollegor att utforska omgivningarna utanför det egna biblioteket tillsammans med oss. I vårt nätverk vill vi inspirera och lära av varandra för att utveckla den mobila biblioteksverksamheten som har drygt 70-åriga anor, genom bokbussverksamheten i Sverige som startade 1948.

Mer om nätverket

Genom Kulturrådet genomför regeringen en satsning på stärkta bibliotek med 225 miljoner kronor per år under tre år, 2018-2020. Under 2018 var det många kommuner som valde att satsa just på mobil verksamhet, så hoppeligen kommer nätverket för mobil biblioteksverksamhet samla många aktiva och intresserade medlemmar för erfarenhetsutbyte både nu och framgent.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet

Maria Anderhagen

Maria Anderhagen

Samordnare Biblioteksbussverksamheten Norrtälje bibliotek

email Samordnare Biblioteksbussverksamheten Norrtälje bibliotek, Maria Anderhagen