Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och skrivnedsättning. Vi vill medverka till kunskapsspridning och inspiration inom området läs- och skrivstöd genom att diskutera allt från kommunikation till den fysiska miljön och våra digitala tjänster.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna expertnätverket om du har frågor eller vill veta mer.

Åsa Forsberg
Åsa Forsberg

Kontaktperson för Expertnätverket

Maila mig

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning
Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

E-postlista

Maila mig