Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och skrivnedsättning. Vi vill medverka till kunskapsspridning och inspiration inom området läs- och skrivstöd genom att diskutera allt från kommunikation till den fysiska miljön och våra digitala tjänster.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har frågor eller vill veta mer.

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning