Nätverket vill genom aktuell forskning och beprövad praxis bidra till att utveckla stödet till studenter med läs- och skrivnedsättning. Vi vill medverka till kunskapsspridning och inspiration inom området läs- och skrivstöd genom att diskutera allt från kommunikation till den fysiska miljön och våra digitala tjänster.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.