Expertnätverket för specialbibliotek

Expertnätverket för specialbibliotek verkar för dialog och erfarenhetsutbyte kring informationsförsörjning, omvärldsbevakning och användarbehov. Vi diskuterar även frågor om publicering och hur biblioteksverksamheten synliggörs inom och utanför den egna organisationen. Nätverket består av specialbibliotek och myndighetsbibliotek, vissa har koppling till forskning eller håller öppet för allmänheten, andra inte. Ambitionen med nätverket är att underlätta och stärka bibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, oavsett målgrupp.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Annalena Cronemo

Annalena Cronemo

Kontaktperson Expertnätverket för specialbibliotek

email Kontaktperson Expertnätverket för specialbibliotek, Annalena Cronemo

Expertnätverket för specialbibliotek

Expertnätverket för specialbibliotek

E-postlista

email E-postlista, Expertnätverket för specialbibliotek